RTV Krea: Seredský desaťboj

Udalosti a ľudia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi po nútenej prestávke opäť zorganizoval obľúbené podujatie s názvom Seredský desaťboj. Športovci reprezentovali v desiatich disciplínach a tešili sa zo súťaže.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea