Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?

Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
Zaujal ma obsah článku Ivety Tóthovej  z 11. októbra 2022, s názvom Halloweenska show Krampusov sa stretla s negatívnym postojom niektorých občanov, no organizátori podujatie aj keď v menšom rozsahu, predsa len zorganizujú
Citujem: „Pochod strašidelných Krampusov sa v Seredi mal pôvodne uskutočniť v sobotu 22. októbra 2022.  Podľa plánov bol súčasťou aj halloweensky pochod strašidelných čertov, ktorý mal smerovať cez mesto k Domu kultúry.  Pre negatívne postoje niektorých občanov k tejto show organizátori zmenili svoje plány a pochod strašidelných Krampusov ulicami napokon zrušili. No o halloweensky program rozhodne neprídete.“  Celé podujatie sa uskutoční v pôvodnom termíne - v sobotu 22.10.2022.  Program iKrampusov začne  o 21:00  hodine v Dome kultúry,  kde si ich môžete užiť po dobu približne 45-60 minút. ...
 
Nazvime vec pravým menom
 
Organizátor nič dobrovoľne nezmenil ale po sústredenom a opakovanom verbálnom nátlaku bol donútený stiahnuť pochod krampusov z ulíc Serede. 
 
Najprv niekoľko  údajov o samotnom pôvode krampusov
 
Slovo krampus označuje alpské strašidlo, ktoré je v rakúskom folklóre a juhonemeckom chápaní ekvivalentom  slova  čert. Sprievody krampuslaufen sú unikátne záležitosti  typické pre Rakúsko, hlavne  rakúske horské mestá a dediny v Alpách, ktoré sú hojne navštevované nielen zahraničnými turistami či rekreantmi ale aj miestnymi obyvateľmi. Ako taký pochod Krampusov vyzerá a čo v Seredi vďaka iniciatíve „niektorých“občanov v uliciach neuvidíme môžete vidieť na Youtube.
 
 
V Šenove bol  výťažok vystúpenia skupiny Krampusov venovaný chorému dievčatku. 
Citujem: „ Ďáblové ze severu dorazily do Šenova v rámci benefice, jejíž výtěžek putoval na pomoc rodině vážně nemocné holčičky z Království. Její maminka je také vážně nemocná a tak cesty do nemocnice obstarává speciálně upraveným autem babička.
Podľa predbežného plánu vystúpení sa v tomto roku  budú pochody Krampusov konať  v mestách
19.11. Česká Lípa, 26.11. Praha, 3. 12.Klatovy , 4. 12. Děčín , 6. 12. Ústí nad Orlicí, 10. 12. Krtkův svět pri obci Dolní Měcholupy, 11. 12. Most a 17. 12. Trutnov. Plán vystúpení nie je ešte uzatvorený. 
 
A teraz k veci
 
Zamýšľam sa nad tým, akým právom sa táto skupina  občanov rozhodla intervenovať nielen u  riaditeľa Domu kultúry ale aj u primátora, aby bola akcia pochod Krampusov  v Seredi zrušená?  Traja z nich sedia v súčasnom zastupiteľstve a poctivo navštevujú chrám boží. To ich snáď príslušnosť k Rímskokatolíckej cirkvi predurčuje, aby rozhodovali  o tom, kde a na čo sa Seredčania pozerať môžu, a na čo nie? 
Veď ide len o obyčajné predstavenie ľudí v maskách. Čertov, ktorí sú súčasťou tradície v susednom Rakúsku. V Rakúsku, kde sa k Rímskokatolíckej cirkvi  hlási 84% obyvateľov. Nepočul som , že by tam proti verejnému predstaveniu Krampusov niekto protestoval. Nakoniec aj v Žiline sa konal festival fašiangových masiek. Aj medzi nimi boli masky čertov. https://www.youtube.com/watch?v=Bs_3JtegRhc)
Videl som plagát s nápisom Sereď, ktorá žije kultúrou. Chýba už len dodatok, že o tom čo je kultúrne vhodné, rozhodneme my.
 
O  udalosti som sa zhováral  s 88 ročnou paňou. Vyslovil  som obavu, že sa začíname podobať štátu, ktorý popisuje Dominik Tatarka v románe Farská republika. Jej odpoveď ma usadila. Už ňou sme!
Vidím iba dve cesty. Alebo bude ideológiou zošnurovaná menšina diktovať pravidlá pre všetkých, alebo ich väčšina slobodne uvažujúcich ľudí jasne odmietne.
Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?Ktorí občania budú diktovať, kde a na čo sa máme pozerať?