Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.

Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.

Občania a občianske združenia     Ing. Ľubomíra Poláková, Predseda NIKOLKA o.z.    
V mene občianskeho združenia NIKOLKA o.z. by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta Sereď za podporu a pomoc aj v roku 2022. Vďaka získaným finančným prostriedkom na podporu sociálnej oblasti sme zakúpili pre deti so zdravotným znevýhodnením špeciálnu pomôcku Flysky- interaktívnu podlahu, vďaka ktorej deti pohybom ovládajú rôzne zábavné alebo náučné aktivity a tak sa cvičenie stáva aj hrou. 
Taktiež vďaka finančnej dotácii mohla naša fyzioterapeutka absolvovať potrebné kurzy SPS skolióza a tejpovanie ,aby ešte viac pomáhala deťom v dennom centre. 
Ešte raz úprimne veľmi pekne ďakujeme!
Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.Poďakovanie za podporu a pomoc v roku 2022.