Spojené voľby 2022 budú farebne odlíšené

Spojené voľby 2022 budú farebne odlíšené

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Do konania volieb nás delí už len niekoľko dní.  Vo svojich schránkach si voliči už našli oznámenia, prostredíctvom ktorých sú informovaní o čase a mieste konania volieb. Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou.
 
Ako informuje MV SR voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.
 
Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
 
Pre komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič vloží dva biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a zvlášť pre voľby  primátora.
 
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Po odvolení volič hodí obálku do určenej schránky na hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda buď bielej alebo modrej.
 
 
Pozor si treba dať, aby nedošlo k zámene. Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné. Ďalšie užitočné informácie k téme volieb: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
Spojené voľby 2022 budú farebne odlíšené