Leto plné zážitkov

Leto plné zážitkov

Udalosti a ľudia     Hrdlovičová Janka    
OZ pri Detskom domove obdržalo 25.2.2022 od Mesta Sereď dotáciu vo výške 2500 eur na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rekreačných a športových aktivít pre deti z Centra pre deti a rodiny Sereď. Vďaka tomu deti strávili nezabudnuteľné chvíle na rekreačnom pobyte v v Môtovej a  v Lomnistej. V dvoch turnusoch bolo v letných mesiacoch odrekreovaných 11 detí. Deti sa veľmi tešili, priniesli si veľa zážitkov a kamarátstiev. Sme vďační za poskytnutú dotáciu, nakoľko pre nedostatok financií by deti trávili prázdniny väčšinou v areáli centra.
 
Leto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkov