Jódové tablety si prevzalo 58 percent obyvateľov. Na požiadanie ich stále dostanete na mestskom úrade

Jódové tablety si prevzalo 58 percent obyvateľov. Na požiadanie ich stále dostanete na mestskom úrade

Mestský úrad     Mgr. Miroslav Račák, referent krízového riadenia    
V septembri zorganizoval Mestský úrad v Seredi výmenu jódových profilaktík. Tabletky si prišlo vymeniť 8 940 obyvateľov mesta Sereď, čo je 57,71 percenta z celkového počtu obyvateľov. Občania s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Sereď si môžu aj naďalej o nevyzdvihnuté jódové profilaktiká požiadať na mestskom úrade v Seredi, počas stránkových hodín úradu.
 
Tabletky neužívajte svojvoľne 
Tabletky sa užijú len v prípade jadrovej havárie, ak je to oznámené príslušným štátnym orgánom. Ak sa chcete čo najlepšie ochrániť počas radiačnej udalosti, je potrebné tabletu užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín po oznámení o úniku rádioaktívneho jódu, o čom rozhodne Úrad verejného zdravotníctva SR. Po 12 hodinách od ožiarenia je to už zbytočné. Ak by únik rádioaktivity pokračoval, ďalšiu tabletku užite po 24 hodinách.
 
Ak by sa stala jadrová havária, pozorne sledujte oznámenia obce a verejnoprávnych médií a riaďte sa oficiálnymi informáciami. Ľudia vydávajúci pokyny pre obyvateľstvo vedia presne opísať, ako sa vyvíja situácia z pohľadu ohrozenia obyvateľov v prípade radiačnej udalosti, aj to, kedy treba vyhlásiť jódovú profylaxiu.
 
Prečo práve jodid draselný?
Ak nastane radiačná nehoda alebo havária na jadrovom zariadení, môže uniknúť do životného prostredia izotop jódu-131, ktorý sa hromadí práve v štítnej žľaze. Tomuto môžeme zabrániť užitím tabliet jodidu draselného.  Štítna žľaza sa nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-131.
Ak ste alergický na jodid draselný alebo jeho zložku, môžu vám pomôcť výživové doplnky s vysokým obsahom prírodného jódu. Užitie profilaktík konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom.
 
Čo je to štítna žľaza?
Štítna žľaza je jedna z väčších endokrinných žliaz v tele, umiestnená je v krku a produkuje hormóny, ktoré regulujú metabolizmus a ovplyvňujú rast. Pre tvorbu týchto hormónov je dôležitý jód, čo ho robí významným pre ľudské zdravie. Bežne sa stretáme napríklad s jodidovanou soľou či múkou.
Jódové tablety si prevzalo 58 percent obyvateľov. Na požiadanie ich stále dostanete na mestskom úrade