Víkendovky s mladými

Víkendovky s mladými

Občania a občianske združenia     Martin Neslušan, Komunita Eden    
V priebehu mája 2022 naše občianske združenie zorganizovalo 3 víkendové školenia. Veríme, že najväčší vplyv na mladého človeka z hľadiska vzdelávania má osobná skúsenosť v tom, čomu sa chce mladý človek venovať. Na týchto víkendoch sme sa snažili mladým pomôcť zodpovedať otázky ich životného poslania a hlbšie definovať ich miesto v spoločnosti či rozvíjať demokratické hodnoty. Chceme týmto poďakovať mestu Sereď za finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme systematicky vzdelávať mladých v našom meste, a tak prispievať k budovaniu krajšieho mesta. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, naším cieľom je formou neformálneho vzdelávania stále viac prispievať k vzdelanosti mladých a taktiež zmysluplne vypĺňať ich voľný čas. Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zorganizovať už niekoľko podujatí, vďaka ktorým sa v našom meste postupne tvorí komunita mladých, ktorí sú angažovaní vo verejnom sektore a pozitívne vplývajú na chod mesta, či už formou dobrovoľníctva, alebo animátorstva. 
Víkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladýmiVíkendovky s mladými