Stredy

Stredy

Občania a občianske združenia     Martin Neslušan, Komunita Eden    
Pravidelné kultúrne obohatenie by malo byť súčasťou života každého človeka. Inak tomu nebolo ani v rámci nášho občianskeho združenia. Vďaka finančnej podpore mesta Sereď sme takýchto stretnutí počas roka mohli zorganizovať niekoľko. Pravidelné stretnutia našej komunity sú súčasťou nášho fungovania. V priebehu niekoľkých stretnutí naše pozvanie prijali niekoľkí odborníci z oblasti umenia, hudby a taktiež motivační rečníci. Každé stretnutie, obohatené prednáškou pozvaného hosťa, sprevádzala miestna kapela zložená z mladých ľudí z nášho mesta. Počas komunitných stretnutí sme absolvovali niekoľko diskusií na tému stretnutia a mohli sa v dnešnej uponáhľanej dobe zastaviť a zamyslieť. Vďaka podpore mesta Sereď sme mohli prispieť k rozvoju kultúry v našom okolí. Účastníci mali taktiež priestor neformálne diskutovať a spoznať sa s pozvaným hosťom.
 
foto: Komunita Eden
StredyStredyStredyStredy