Šport - OZ GOEL

Šport - OZ GOEL

Občania a občianske združenia     Martin Neslušan, Komunita Eden    
Naše občianske združenie v spolupráci s OZ Komunita Eden sa venuje práci s mládežou prevažne v oblasti dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a osobnostného rozvoja. Avšak už niekoľko rokov si uvedomujeme, že práve oblasť športu je v tomto procese naozaj nenahraditeľná. Sme vďační, že aj v tomto roku sme mohli práve vďaka finančnej podpore nášho mesta realizovať viaceré športové aktivity, pre členom našej komunity, ale taktiež pozvať aj množstvo ľudí, ktorí sa k nám mohli pridať a stráviť spolu s nami čas pri naších aktivitách. V tomto roku sme organizovali viaceré podujatia. Či už spontánne hrania basketbalu, volejbalu, frisbee, alebo a to hlavne, rôznych turistík. Tento rok bol síce náročnejší z dôvodu zdravotných problémov dvoch hlavných organizátorov všetkých týchto výletov. Napriek tomu, sa nám ale všetko podarilo a tieto aktivity priniesli vytúžené ovocie v podobe mnohých skvelých zážitkov, prehĺbených priateľstiev a dlhých  hodinových rozhovorov. Za to všetko sme vďační aj nášmu mestu. Tieto aktivity boli realizované s finančnou podporou mesta Sereď. Za to sa chceme úprimne poďakovať. Je skvelé vidieť, ako mesto investuje do mladých ľudí a ich budúcnosti. Ďakujeme!
 
foto: komunita Eden
Šport - OZ GOELŠport - OZ GOELŠport - OZ GOELŠport - OZ GOELŠport - OZ GOELŠport - OZ GOEL