RTV Krea: Klienti z Teen Challenge v Seredi participujú na verejnom živote

Udalosti a ľudia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pomáhajú ľuďom, ktorí majú problém so závislosťou. Reč je o neziskovej organizácii Teen Challenge, ktorá sídli v Seredi a pôsobí v 124 krajinách sveta. Klienti zariadenia v Seredi participujú aj na živote mesta formou rôznych aktivít.Pomáhajú ľuďom, ktorí majú problém so závislosťou. Reč je o neziskovej organizácii Teen Challenge, ktorá sídli v Seredi a pôsobí v 124 krajinách sveta. Klienti zariadenia v Seredi participujú aj na živote mesta formou rôznych aktivít.

Pozrite si reportáž RTV Krea