Práca s mládežou - OZ GOEL

Práca s mládežou - OZ GOEL

Občania a občianske združenia     Martin Neslušan, Komunita Eden    
Aj v tomto kalendárnom roku 2022 sa nám aj vďaka mestu Sereď a jeho podpore podarilo zrealizovať množstvo naších aktivít. Občianske združenie sa venuje komunitnej činnosti. V spolupráci s Občianskym združením Komunita Eden a farnosťou Sereď vytvárame priestor pre pravidelné stretnutia zamerané na formáciu, vzdelávanie a prevenciu pre mládež v našom meste. Či už sa jedná o víkendovky, stretká, kultúrne alebo športové podujatia. Naša činnosť je veľmi rôznorodá. Túžime vytvárať priestor s hodnotami, kde mladí ľudia môžu budovať vzťahy, rásť a dozrievať. Mládeži sa v meste venujeme už od roku 2011. Vďaka podpore zo strany mesta, môžeme všetky tieto naše projekty realizovať. Rok sa samozrejme ešte nekončí. Máme pred sebou ešte viacero stretnutí, ktoré mávame niekoľko krát do týždňa. Či už sa jedná o neformálne stretká so zameraním na vzťahy a rekreáciu, ale taktiež spúšťame formačný kurz, ktorý bude prebiehať celý školský rok. Zameraný bude na identitu a vieru. Taktiež nás ěšte čakajú dve víkendovky. Jedna pre mládež a jedna pre mládež ale aj staršiu mládež, mladé rodinky a starších, pretože veríme, že pre zdravé dozrievanie mladých je potrebné prepojenie všetkých generácií. 
 
Ešte raz ďakujeme mestu Sereď za podporu. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Sereď, vďaka ktorej môžeme všetky tieto aktivity uskutočňovať. Veríme, že ďalší rok bude rovnako prínosný ako tento.
Práca s mládežou - OZ GOELPráca s mládežou - OZ GOELPráca s mládežou - OZ GOEL