Bezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorov

Bezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na ľuďoch vo vyššom veku. Tieto osoby sú často dôverčívé a ľahko ovplyvniteľné, preto sa stávajú obeťami podvodov a krádeží. Z tohto dôvodu sa  na tému "Ako nenaletieť podvodníkom, ktorí sa zameriavajú na seniorov"  konala koncom septembra v Dennom centre pre seniorov na Jesenského ulici bezpečnostná prednáška, ktorú zabezpečovalo MV PZ SR.
 
Páchatelia sa často pod rôznymi zámienkami dostávajú do blízkosti starších ľudí a oberú ich o úspory alebo cenné predmety.  Mgr. Dáša Kollárová predniesla seniorom rôzne triky, aké podvodníci používajú a ako sa im majú vyvarovať. Témou bolo napríklad:  požičiavanie peňazí na základe žiadosti cez telefón, rýchla finančná pomoc na vymyslenú dopravnú nehodu príbuzného, zafinancovanie údajnej operácie blízkeho človeka, vstup cudzej osoby do bytu za účelom odpočtu vody alebo plynu, nátlakové predajné akcie a podobne.  V rámci akcie boli prítomní informovaní aj o šoférovaní ľudí vo vyššom veku.  Aj senior totiž môže byť aktívny vodič, no musí poznať svoje hranice. Byť sebestačný, chodiť sám na nákup, dopriať si výlet prispieva k psychickej pohode seniorov.
Pozor - vodiči nad 65 rokov musia okrem vodičského preukazu nosiť u seba aj potvrdenie od lekára, že môžu šoférovať. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vodiča vydáva všeobecný lekár a v prípade zastavenia polícia toto potvrdenia kontroluje.
 
Bezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorovBezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorovBezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorovBezpečnostná prednáška o nástrahách, ktoré číhajú na seniorov