Výmena jódových tabliet sa dnes začala. Do piatka 30. septembra ich získate na mestskom úrade

Výmena jódových tabliet sa dnes začala. Do piatka 30. septembra ich získate na mestskom úrade

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pripomíname obyvateľom mesta Sereď, že od pondelka 26. septembra do piatka 30. septembra si môžu prísť vymeniť svoje staré jódové profilaktiká za nové. Výmena je bezplatná. Uskutoční sa v budove Mestského úradu Sereď.
 
Termín vydávania je rozdelený podľa ulice trvalého bydliska:
PONDELOK  26. septembra 2022 od  9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy A – D:  8. mája, A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, D. Štúra, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Dolnostredská, Družstevná
 
UTOROK  27. septembra 2022 od 9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy F – K:  F.Kráľa, Fándlyho, Garbiarska, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jarná, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Konvalinkova, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Kúpeľné nám., Kuzmányho
 
STREDA  28. septembra 2022 od 9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy L – O: Ľ.Podjavorinskej, Legionárska, Lipová, Lúčna, M.R.Štefánika, Malá ulička, Malý Háj, Matičná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Murgašova, Nám. Slobody, Námestie  republiky, Nezábudkova, Niklová, Nová, Novomestská, Nový Majer, Obežná, Orechová
 
ŠTVRTOK  29. septembra 2022 od  9:00  hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy P – Š: Parková, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poľná, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Priemyselná, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý Most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Šintavská, Školská, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská
 
PIATOK 30. septembra 2022 od  9:00 hod. do 16:00 hod. ulice podľa abecedy T – Ž: Tehelná, Topoľová, Trnavská cesta, Tulipánova, Vážska, Veterná, Vinárska, Vojanská, Vonkajší rad, Vysoká, Záhradná, Železničná. 
 
Obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 hod. do 13:00 hod. 
 
Osoba preberajúca tabletky pre celú rodinu predloží občiansky preukaz a odovzdá staré tabletky s označením: jodid draselný - vydané v roku 2017. Tabletky Vám budú vydané, aj keď nenájdete v domácnosti staré tabletky, u ktorých doba životnosti skončila.
 
Použitie jódových profylaktík prekonzultujte z Vaším lekárom.
 
V prípade potreby kontaktujte referát krízového riadenia mesta Sereď: 0918 815 728,  Mgr. Miroslav Račák.
 
O výmene jódových tabliet v Seredi priniesla nedávno reportáž aj RTV Krea. Pozrieť si ju môžete tu.
Výmena jódových tabliet sa dnes začala. Do piatka 30. septembra ich získate na mestskom úradeVýmena jódových tabliet sa dnes začala. Do piatka 30. septembra ich získate na mestskom úrade