Vata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIA

Vata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIA

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Vata festival sa v rôznych obmenách stal pevnou súčasťou kultúrnych podujatí v meste. Ide multižánrové kultúrno - spoločenské podujatie, ktoré spája hudbu, výtvarné umenie, divadlo, fotografiu a najmä ľudí. Prináša diskusie, tvorivé workshopy a ponúka možnosť prezentácie lokálnym výrobcom i umelcom.. Tento rok sa konal v menšom rozsahu a to v letnej a jesennej verzii. Hlavným organizátorom oboch podujatí bolo komunitné centrum PRIESTOR.
 
VATA LETO
 
Letná časť Vaty sa konala na Garbiarskej ulici pri novovybudovanej Oddychovej zóne pri Váhu. Program pozostával ako z hovoreného slova, tak aj hudobnej vložky. Vystúpil Marcel Páleš so svojím tímom poetov, aforistov, vtipkárov, dramaturgov a scenáristov. Hudbu priniesla aj mladá kapela Fortuan a Mirka Slančíková Miškechová, ktorá je seredskému publiku už dobre známa. Svoju tvorbu predstavila poetka Ružena Šípková a mladý literárny talent Eva Mančíková. Atmosféru podujatia doplnili fotografia autorky Dominiky Beličkovej. 
 
Súčasťou projektu Vata bola inštalácia kvádra na Námestí slobody, ktorý reprezentoval tému tohto ročníka - Spojenie. Strany kvádra pomaľovali lokálni výtvarníci a výtvarníčky: Martina Hilkovičová, Ester Hvojníková, Filip Sedláček a Frederika Kurbelová Fačkovcová.
 
VATA JESEŇ
 
Jesenná časť Vaty sa konala na nádvorí kaštieľa a v priestoroch bastiónu.  Návštevníkov čakalo divadelné predstavenie Nového divadla z Nitry s absurdno-satiristickou inscenáciou Proces. Vznikla na motívy románu výnimočného spisovateľa Franza Kafku z roku 1915. Ako obsah napovedá, ide o príbeh človeka na neznámom mieste, v zajatí „nečitateľnej“ inštitúcie, bez prezumpcie neviny,  súkromia a pravidiel. Spoločenský i osobný pranier a nakoniec dopredu určený ortieľ.
 
Po divadelnom predstavení návštevníkov čakalo hudobné vystúpenie Jany Andevskej a Beáty Tomčányovej, ktoré sa predstavili so svojím HUSĽOVÝM SOIRÉE. No a záver patril hudobnému koncertu Kataríny Málikovej.
 
Podujatie bolo spojené s degustáciou lokálnych vín zo Slobodného vinárstva. Súčasťou bola aj výmena oblečenia. Kto mal doma nepotrebné  šatstvo, mohol ho priniesť a darovať niekomu inému. Ak sa z vešiakov niečo zapáčilo Vám, mohli ste si nejaké kúsky zas vziať pre seba.
 
SPOJENIE, KTORÉ NAOZAJ SPOJILO ĽUDÍ
 
Prečo VATA vôbec pred rokmi vznikla?  Ako Ema Mančíková, spoluorganizátorka oboch tohtoročných podujatí uviedla,  členovia kultúrno-komunitného centra PRIESTOR vnímali, že regionálni umelci a kultúra sú len vatou, teda nepotrebnou výplňou, v našich životoch. „Dnešný svet je zameraný na individualizmus a na to, že každý má ísť sám za seba. Sériou podujatí chceme priniesť PRIESTOR, v ktorom sa všetci budú cítiť ako súčasť jednej komunity. VATA sa tento rok niesla v téme Spojenie a podujatie naozaj spojilo ľudí.“
Vata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIEVata festival sa tento rok niesol v znamení SPOJENIE