Pripomíname si nedožité 100. výročie narodenia Viliama Karmažína

Pripomíname si nedožité 100. výročie narodenia Viliama Karmažína

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Viliam Karmažín sa narodil 23. septembra 1922 v Leopoldove. Jeho otec bol dozorcom v tamojšej väznici. Pochádzal zo šiestich detí. Od detstva prejavoval náklonnosť k hudbe. Dirigovať začal ako 14 ročný v Leopoldove na meštianskej škole. Jeho prvým oficiálnym vystúpením bolo dirigovanie na Stromkovej slávnosti v Leopoldove, kde sa v parku v roku 1936 vysádzali lipy a malému dirigentovi navŕšili kopec z hliny, na ktorý ho postavili, aby ho speváci videli. Pieseň sa volala Zasadil som čerešienku v humne.
 
V roku 1939 sa rodina presťahovala do Serede. Viliam Karmažín od roku 1942 pôsobil na pozícií dirigenta a zbrojmastra v spevokole Zvon. Tu spoznal aj svoju manželku Editku, ktorá bola jeho celoživotnou láskou. Podporovala ho a vytvárala rodinné zázemie.
 
Spevokol Zvon pod vedením Viliama Karmažína nacvičil množstvo chrámových, klasických, moderných aj ľudových piesní, absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí. Viliam Karmažín založil a viedol aj detský spevácky zbor na ZŠ, založil a 20 rokov dirigoval spevácky zbor ZORA v Galante. Okrem dirigovania sa venoval i úpravám partitúr, komponovaniu skladieb a sakrálnej hudbe. Vyše 35 rokov učil matematiku a hudobnú výchovu na rôznych školách. Napísal knihu " Spomienky dirigenta ", ktorá bola vydaná v roku 2010. Počas svojej kariéry precestoval vyše 30 krajín sveta.
 
Viliam Karmažín sa vo svojich 91 rokoch zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako jediný človek na svete, ktorý bol dirigentom nepretržite neuveriteľných 76 rokov. V roku 2012 získal čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja a v tom istom rokom bol ocenený cenou mesta Leopoldov. V roku 2014 bol vyznamenaný Zlatou plaketou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenské republiky za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentácii vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí.

Napriek vysokému veku bol stále veľmi aktívny a zaujímal sa o dianie nielen v Seredi ale aj vo svete. Aj v senioriských rokoch bol aktívnym šoférom. Nerobili mu problém ani moderné technológie ako počítač alebo mobilný telefón. V roku 2013 sa síce oficiálne rozlúčil s kariérou dirigenta, no pokiaľ mu to zdravie dovolilo, naďalej sa zúčastňoval na slávnostných obradoch na Mestskom úrade v Seredi, hrával v miestnom aj okolitých kostoloch na klavíri a na organe. Do posledných chvíľ bol obklopený milujúcou rodinou.
 
Viliam Karmažín zomrel vo veku 95 rokov 10. apríla 2018. Dnes si pripomíname jeho nedožité 100. výročie narodenia.
Pripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama KarmažínaPripomíname si  nedožité 100. výročie narodenia Viliama Karmažína