Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľných pracovných miest

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Základná škola Juraja Fándlyho Sereď hľadá zamestnanca na pozíciu  Asistentka učiteľa
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.10.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
 
 
...
 
 
Základná škola Jána Ámosa Komenského Sereď hľadá zamestnanca na pozíciu Upratovačka
 
Úväzok: plný: zastupovanie
 
Dátum nástupu: ihneď
 
Požiadavky: Upratovanie priestorov školy. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov.
 
Žiadosti zasielajte emailom na:  zskomsered@gmail.com
 
 
 
Ponuka voľných pracovných miest