Bezplatné hodiny angličtiny na Cirkevnej základnej škole

Bezplatné hodiny angličtiny na Cirkevnej základnej škole

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Stará múdrosť hovorí „Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“. V dnešnej dobe to platí niekoľkonásobne. Cudzie jazyky sa stali základnou výbavou vzdelaného človeka. Mnohým rodičom záleží na tom, aby rečové schopnosti u svojích detí rozvíjali od útleho veku a tak sa cudie jazyky stanú prirodzenou súčastou  ich bežného života.  V tomto duchu Cirkevná základná škola v Seredi po dvoch pandemických  rokoch pokračuje  vo viacročnom úspešnom projekte „Angličtina pre najmenších.“
 
Každú stredu o 16,00 hod. sa tešia na Vaše deti v priestoroch CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Hodinami angličtiny bude Vaše deti prostredníctvom zážitkov, pohybu a hudby sprevádzať kvalifikovaná učiteľka. Vďaka aktivitám, piesňam, zábavným riekankám sa pre deti hodiny angličtiny stanú obľúbenými aktivitami, na ktoré sa budú tešiť stále viac a priamoúmerne s ich radosťou sa bude zlepšovať aj úroveň ich angličtiny. Zatiaľ, čo Vaše deti budú objavovať čaro jazyka, vy si môžete pokojne a v pohodlí školskej knižnice posedieť pri šálke kávy, čaju alebo použiť notebook na vybavenie si svojich záležitostí.
 
Cirkevná základná škola Vás pozýva v stredu 5.10. 2022 o 16,00 hod. aj s Vašimi deťmi na návštevu do svojich priestorov a o vyššie uvedenom sa presvedčiť na vlastné oči.
Bezplatné hodiny angličtiny na Cirkevnej základnej škole