Aktuálne opatrenia v DD a DSS Sereď

Aktuálne opatrenia v DD a DSS Sereď

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
DD a DSS v Seredi sa snaží za každých okolností urobiť maximum na ochranu svojich klientov. Vzhľadom na to, že väčšina z nich je vo vyššom veku, zaraďujú sa medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľov.  Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia klientov preto od 06.05.2022 v DD a DSS Sereď platia nasledovné opatrenia:
 
Klienti zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každé 2 týždne až do odvolania.
 
Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení.
 
Dovolenky klientov sú povolené bez obmedzenia. Je potrebné ich individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
 
Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
 
Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.
 
Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.
 
Kontakt: cakarova.melinda@zupa-tt.sk, počas pracovných dní v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. na t.č.: 031/789 49 33, mobil: 0903/562 461
 
 
Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 
Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.
Aktuálne opatrenia v DD a DSS Sereď