Rekonštrukcia školy

Rekonštrukcia školy

Školstvo a vzdelávanie     D. Braunová    
          Budove A určenej pre 1.stupeň Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi počas uplynulých letných prázdnin veru nebolo dopriate vychutnať si ticho a pokoj horúcich dní. Opustené triedy a chodby pracovníci školy v posledných dňoch školského roka pripravili na rozsiahlu rekonštrukciu. Nebolo to jednoduché, za roky aktívneho fungovania sa tu nazbieralo množstvo zariadení, nábytku a pomôcok. Zároveň to však bola skvelá príležitosť rozlúčiť sa so starými, nefunkčnými, či nevyužiteľnými vecami, ktoré sa často obchádzali len z nostalgie alebo zo zvyku.
 
     Do prázdnych priestorov teda vstúpili majstri. Staršia budova už potrebovala ich zásah ako soľ.  Práca tu na nich volala z každej steny. Slovenské porekadlo o takejto činnosti hovorí, že to vzali rovno od podlahy. V  našom prípade by sme ho mierne upravili a povedali by sme, že práce sa začali od stropu. V rekonštruovaných učebniach a priestoroch sa vymenili všetky elektrické rozvody vrátane pevného pripojenia všetkých počítačov na sieť. Rovnako sa vymenili všetky svietidlá a na toaletách sa nainštalovali svietidlá s pohybovým senzorom. Z tých majú radosť hlavne najmenší žiaci. V triedach už doslúžili pôvodné obklady, umývadlá i vodovodné batérie, preto ich nahradili nové. Po takejto rekonštrukcii bolo nevyhnutné priestory nanovo vymaľovať. Steny dostali kvalitné nátery, zárubne a zábradlia na schodoch sa tiež obliekli do nových farieb. Priestorové nerovnosti sa upravili sadrokartónom vo vestibule školy, nad vstupom do riaditeľne a zborovne.
 
     Úpravy sa nevyhli ani zborovni a kanceláriám. Aj tie sa môžu tešiť z nových ľahko udržiavateľných  podlahových PVC krytín. Po týchto náročných prácach bolo nevyhnutné priestory upratať a nasťahovať nábytok. Zároveň sa museli v triedach a kanceláriách nanovo inštalovať počítače, v triedach osadiť interaktívne tabule, kamery a  obloženia. Kvôli bezpečnosti sa nanovo inštaloval alarm a dokončuje sa wi-fi sieť.
 
     Keďže v tomto školskom roku do školy nastúpilo viac žiakov, do tried piateho ročníka sa zakúpilo 25 nových lavíc a stoličiek. Nový nábytok vítal i žiakov dvoch tried 1.stupňa.  Pre žiakov 2.stupňa boli s finančnou podporou rady rodičov zakúpené a inštalované dve interaktívne tabule s projektorom. Všetky spomínané opravy boli možné vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ SR (80 000,-€)  a mesta Sereď (73 508,-€).
 
     Žiakov prvého stupňa teda 5.septembra pri nástupe do školy vítala farebná a novotou voňajúca budova. Všetci, ktorí sa podieľali na jej oprave a úprave, skutočne odviedli veľký kus práce. Patrí im úprimné poďakovanie. A zároveň pripájame želanie, aby sa nové priestory stali svedkami mnohých úspechov žiakov!
     Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy       Rekonštrukcia školy