Do kedy ešte…?

Udalosti a ľudia     RSDr. Kovarovič Jozef, bývalý poslanec MsZ Sereď    
Do začiatku sviatku 17. novembra 1989 – deň boja za slobodu a demokraciu, chýba už len pár dní. Spomínam si na tieto chvíle v tieto dni, keď ulice boli olepené plagátmi, na chodníkoch a cestách rôzne heslá týkajúce sa tohto významu. Bublina však spľasla ako vyfučaný balón, zostala však realita a nie pre každého približne rovnaká.
       Dnes po 33. rokoch (od 17.novembra 1989), si väčšina slovenskej verejnosti uvedomuje, že predchádzajúci systém bol socialistický, humánnejší, praktickejší. Len to nepochopili tí občania Slovenska- zbohatlíci, milionári a im podobní v slovenskej spoločnosti…
     Tieto riadky píšem v období, kedy si pripomíname 78. výročie významného dejinného sviatku Slovákov a ďalej “Deň ústavy Slovenskej republiky”. Pod týmto dojmom som sa odhodlal napísať do Vašej redakcie list vyjadrujúc svoje názory…
      Viete, zaujímam sa o všetko, čo súvisí so životom. Zaujal ma článok v “ŽIVOT-e” (č.30, 28.7.2022), ktorý mal názov “Tu spievam ja!” . Autor je známy spisovateľ Filan Boris. Citujem z tohto článku:
“Viete, to, čo sa dnes deje, je veľké sklamanie. Kým existoval socializmus a kapitalizmus zvlášť, každý mal svoje pozitívne a negatívne stránky. Ale keďže v roku 1989 preľnuli, vznikol socialistický kapitalizmus a kapitalistický socializmus a tam sa znásobili ich negatívne stránky. Ľudia tvrdili, že chcú slobodu, demokraciu, čestnosť, ale v skutočnosti čakali, kedy sa otvoria brány spotrebného raja a tam v tom spotrebnom raji nie je nič iné, iba väčšie obrazovky a viac tovaru. To je veľké sklamanie. Zároveň nie je prečo mať chuť žiť. To, čo sa dnes deje, to nie je kríza, to je pravda o nás. To je diagnóza…” (diagnóza- určenie choroby, pozn. K. J.) 
To sú výstižné slová súčasného spisovateľa Filana Borisa. (len jedno želanie, aby sa tá búrlivá doba nevrátila aj s následkami!)…
     Hneď prvým krokom novej vlády po novembri 1989 sa začala orientácia na západné krajiny, pred novembrom 1989 drvivá väčšina na východné krajiny. To bolo na programe dňa od začiatku “novej vlády”…(od roku 1989)
     Na rozpad socialistických krajín mal v rozhodujúcej miere vplyv, propaganda západných krajín vďaka ktorej sa rozpadla Varšavská zmluva i sovietsky zväz, rozpady sú známe aj širokej verejnosti (noviny, televízia, rozhlas…). 
      Zrodila sa vrstva kapitalistov, ktorých nie je možno nazvať kapitalistami (“kapitalisti”) na Slovensku, ktorí vedome svojich občanov okrádajú, zarábajúcich na svoju obživu… Je to “otrokársky” systém vykorisťovania…!)
      Ostatné voľby sa u nás na Slovensku  konali pred zhruba dvoma rokmi a to čo sa stalo, dalo sa viac-menej predpokladať (očakávať)!
      Naša vláda SR, poslanci, parlament i prezidentka SR hlboko sklamali (oklamali) Slovenskú verejnosť, všetku pospolitosť v Slovenskej republike. Toto sklamanie všetkých volených a zvolených zodpovedných politikov, poslancov i pani prezidentky, si budú dlho pamätať a pripomínať v ďalekej histórii…
      Mám už 77 rokov, za môjho života som zažil mnoho zlého i dobrého. Za najhoršiu považujem počiny vlády SR v súčasnosti!
      Chcel by som uviesť viac, ale pre porozumenie to stačí.