RTV Krea: Poslanci mesta schválili novelu VZN o dotáciách

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na septembrovom zastupiteľstve seredskí poslanci odsúhlasili novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta. Niektorí poslanci však poukazovali na možné komplikácie, ktoré by kvôli tejto zmene mohli do budúcna nastať.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.