Rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom o mládežníckom futbale

Rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom o mládežníckom futbale

Šport     Iveta Tóthová    
 
ŠKF Sereď nie je iba futbalový klub dospelých hráčov ale zahŕňa aj prácu s mladými talentami. Výchova novej generácie je pre klub alfou a omegou. Zachytiť potenciál už v mladom veku s cieľom naplno ho rozvíjať je v klube ŠKF Sereď poslaním. Na tému mládežníckeho futbalu sme sa porozprávali so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom.
 
Koľko mužstiev a v nich hráčov má Váš mládežnícky futbalový tím?
 
V roku 2020, keď som prišiel k mládeži ŠKF Sereď ich bolo 6, a v súčasnosti máme aktívnych 12 kategórii s viac ako 200 hráčmi.
 
 
Koľko trénerov sa mládeži venuje? 
 
Tréneri sú rozdelení podľa kategórií:
U19-Brezovský, U17-Pavlovčík Ján, U15-Kavoň, U14-Pavlovčík Matúš, U13-Rybnikár, U12-Hrehor, U11-Hrehor, U11B-Spál, U10-Oroszi, U9-Janček, U8-Rybnikár, U7-Bohuš, tréner brankárov-Košovan, masér-Macala.
 
Je záujem zo strany detí o futbal? Badáte zvyšujúci záujem?
 
Tak, ako som spomínal za posledné dva roky, sme zvýšili počet kategórii o 100%. Počet detí sa zvýšil od roku 2020, kedy ich bolo v akadémii 96, na súčasných 208. Každý polrok organizujeme nábor detí do akadémie a samozrejme je aj možnosť sa priebežne prihlásiť v priebehu roka a zapojiť sa do príslušnej kategórie.
 
Plánujete ešte ďalej rozširovať akadémiu?
 
Akadémia sa bude rozširovať v závislosti od záujmu detí pôsobiť v našom klube. Určite sme pripravení vytvoriť podmienky na ich športový rast a počet kategórií nie je nijako obmedzený.V budúcnosti by sme radi založili kategóriu dievčat, na ktorú sa v priebehu roka  uskutoční nábor. Ale všetko je to aj otázka financií.
 
Povedzte nám niečo bližšie o tréningoch akadémie?
 
Počet tréningov každej kategórie je rozdielny, tí najmenší (U7+U8) trénujú 2x, prípravky a žiaci (U9-U15) 3x a dorastenci (U17+U19) 4x do týždňa plus víkendový zápas, alebo turnaj. Tréningový proces prípraviek a mladších žiakov prebieha na ihrisku v Hornom Čepeni, starších žiakov a dorastencov v areáli štadióna v Seredi.
Chcel by spomenúť, že len vďaka pomoci mesta a SMS na čele s p.Andrášikom sa nám podarilo zrekonštruovať a dať do prevádzky areál v Hornom Čepeni, čo bola nutnosť pri navyšovaní počtu kategórií.
 
Majú Vaši zverenci za sebou výrazné úspechy v zápasoch?
 
Najväčším úspechom našej akadémie je počet aktívnych hráčov a kategórii, ktoré sa zúčastňujú súťaží riadených regionálnym alebo slovenským futbalovým zväzom. Každoročný nárast hráčov odzrkadľuje kvalitnú prácu s mládežou v našom klube. Najvyššiu súťaž v rámci Slovenska hrajú naše prípravky, kde sa môžu konfrontovať s takými mužstvami, ako Spartak Trnava, Dunajská Streda a pod., žiacke kategórie pôsobia v 2. lige a dorastenci v 3.lige ZsFZ. Každotýždňové výsledky uverejňujeme na našej stránke https://www.skfseredfutbal.sk/, a na https://www.facebook.com/seredskyskf
 
Ak sa zápasy konajú mimo mesta, ako zabezpečujete dopravu:  individuálne rodičmi alebo autobusom?
 
Na zápasy a turnaje mimo mesta Sereď riešime dopravu so zazmluvnenou dopravnou firmou (dorast+žiaci). Náklady na dopravu sa pohybujú okolo 10 000 eur/rok, a to všetko zvládame vďaka dotácii z mesta a pomoci rodičov, ktorí zabezpečujú dopravu pre kategórie prípraviek.
 
Má mládež úbory z klubu alebo ich hradia rodičia ?
 
Na začiatku môjho pôsobenia sme si dali za cieľ zabezpečiť pre všetky kategórie jednotnú výstroj (tréningovú a vychádzkovú). S pomocou mesta, sponzorov, rodičov a dotácií zo zväzu (na základe pôsobenia mužov v 1. lige) sa nám to podarilo. V súčasnosti majú všetci hráči zabezpečenú letnú tréningovú súpravu (trenky+tričko) hradené klubom a prebieha objednávka na nové vychádzkové sety v spolupráci s rodičmi. Čo sa týka súpravy dresov na zápasy, každá kategória musí mať minimálne dve sady. Každý rok nás to stojí cca 4000-5000 eur.
 
Ako sa mládeži okrem futbalu venujete? 
 
Prioritou pre nás je samozrejme futbal a výchova športovcov-futbalistov. Každoročne organizujeme letný futbalový kemp, z ktorého sa stalo, za tri roky, jedno z najväčších futbalových podujatí podobného druhu. Vieme že popri futbale a škole už veľa voľného času pre deti neostáva, ale snažíme sa zaujať aj mimo športovými aktivitami, na ktorých sa zúčastňujú jednotlivé kategórie, ako napríklad Footgolf, Laser aréna, Kukuričné bludisko, Aquapark a ďalšie.
 
ŠKF Sereď každoročne dostáva z mesta dotáciu, koľko je z toho priemerne určených mládeži a čo všetko z tejto dotácie môžete hradiť?
 
Naša akadémia dostáva každoročne dotáciu z mesta Sereď. Pre porovnanie rozpočet akadémie vs dotácia:
 
Rok         rozpočet     dotácia
2020  -   75 000 € / 48 644 €   (106 hráčov / 6 kategórií) 
2021  - 110 000 € / 57 274 €    (168 hráčov / 10 kategórií)
2022  - 130 000 € / 53 905 €     (196 hráčov / 12 kategórií)
 
Zo spomínanej dotácie môžeme hradiť:  mzdy, materiálno-technické vybavenie, dopravu, platby SFZ (prestupy, rozhodcov, členské poplatky,). Sú to prakticky skoro všetky výdavky na chod akadémie.
Ďalšou položkou v napĺňaní rozpočtu sú sponzorské príspevky. V tejto zložitej dobe sa sponzori hľadajú veľmi ťažko a preto sa chcem veľmi pekne poďakovať každému, kto neváha a svojou troškou prispieva na chod akadémie.
 
Zodpovedá podpora podľa Vášho názoru aktuálnemu stavu potrieb ak chceme podchytiť záujem detí o futbal a vychovať napríklad ďalších Moravčíkov, ci Škrniarov?
 
Je potrebné povedať, že si uvedomujeme, že sa nachádzame v ťažkej situácii a financií nie je nikde nazvyš. Každý klub bojuje o svoju existenciu, o svoje prežitie a rovnako je to aj u nás. Ak chceme minimálne zachovať nastavenú úroveň pri práci s mládežou, potrebujeme na chod našej akadémie približne rovnaké finančné prostriedky ako po minulé roky. Tým, že sme prišli o značnú časť príspevkov z dôvodu odstúpenia mužov z 1.ligy, boli sme nútení požiadať o mimoriadnu dotáciu, ktorá nám bola odsúhlasená. Sme si vedomí, že, či už každoročná alebo mimoriadna dotácia nie sú samozrejmosťou ani v iných mestách.
 
Ak môžem hovoriť za celú akadémiu (hráčov, trénerov, rodičov), tak by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom MZ, .primátorovi Martinovi Tomčányimu a prednostovi Tiborovi Krajčovičovi za ich postoj a pomoc pre naše deti.
 
Naša akadémia zatiaľ nie je na úrovni najlepších akadémií na Slovensku. Nechceme a nemôžeme sa s nimi porovnávať (zatiaľ) a preto našim prvoradým cieľom je športom-futbalom zaujať deti, prebudiť v nich túžbu niečo dokázať, prekonať svoje možnosti, zlepšovať sa a možno neskôr u niektorých naštartovať aj futbalovú kariéru. Musím s radosťou povedať, že v každej kategórii sa nájdu talenty, o ktoré majú záujem špičkové kluby na Slovensku. Niektorí hráči tam už dokonca pôsobia, čo svedčí o dobrej práci našich trénerov.
 
Prispievajú rodičia na chod akadémie určitú čiastku?
 
Tak, ako je to zaužívané vo všetkých kluboch, tak aj u nás rodičia prispievajú na chod akadémie. Aj preto, že nám mesto schválilo mimoriadnu dotáciu sme mohli ponechať platbu za členský poplatok vo výške 20 eur/mesiac. Pravdaže všetky vyzbierané peniaze sa vrátia do akadémie vo forme zakúpených tréningových pomôcok, výstroje a pod.
 
Čo sa vám na dnešnom futbale páči a čo by ste zmenili?
 
Nebudem hovoriť o mužskom futbale, aj keď je to všetko prepojené a týka sa to futbalu ako celku. Všetko sa točí okolo financií. Chcete kvalitné ihrisko? Sústredenie? Doprava, Materiálno-technické zabezpečenie? Chcete kvalitný tréningový proces? - dobrého trénera treba zaplatiť. Podľa môjho názoru za niekoľko rokov dedinský futbal zanikne. Nebudú financie na chod klubov, nebudú dobrovoľníci a nebude ani dostatočný počet detí. A tak, ako chodia deti z okolitých dedín do našej akadémie, tak isto odchádzajú od nás do kvalitnejších klubov a nakoniec na to doplatia tie najmenšie kluby. A to ešte uvidíme, aký dopad na futbal a šport ako-taký bude mať energetická kríza, keďže samosprávy nebudú mať financie navyše a budú pochopiteľne skôr zabezpečovať chod mesta či obce.
 
PROMO VIDEO
 
Rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom o mládežníckom futbaleRozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom o mládežníckom futbale