Beh nádeje 2022

Beh nádeje 2022

Šport     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 17. septembra sa v Seredi konal ôsmy ročník Behu nádeje. Usporiadateľom bolo občianske združenie Pomocníček, ktoré už od roku 2012 pomáha  hendikepovaným deťom. Organizovaním charitatívnych koncertov, športových podujatí či vydávaním kalendárov zbierajú financie, ktorých časť je určená na pomoc rodinám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na zmiernenie osudu znevýhodnených detí a časť na zakúpenie zdravotných pomôcok do denného a rehabilitačného centra, ktoré Pomocníček prevádzkuje.
 
Trať, štartovné, moderátor
 
Podujatia sa každoročne zúčastňujú bežci nielen zo Serede a blízkeho okolia ale aj zo vzdialenejších miest Slovenska. Registrácia prebiehala online niekoľko týždňov vopred, kto tak nestihol mohol sa registrovať priamo na mieste. S ohľadom na fyzické sily a kondičku si bežci aj tento rok mohli vybrať kategóriu,  ktorú si chceli odbehnúť.  Kým trasa hobby behu merala 4,5 km, hlavný beh mal dĺžku 8.5  km.  Štartovný balíček zahŕňal tričko,  štartovné číslo, čip na meranie času a občerstvenie.  Moderátorom podujatia bol už tradične Peter Mano Tomič, ktorého energia, zapálenie a dobrá nálada sú priam nákazlivé. Organizátori si Beh nádeje bez neho nevedia ani predstaviť.
 
Detský beh
 
Ani tento rok sa nezabudlo na detských bežcov. Dĺžka trate bola pre malých športovcov prispôsobená ich veku. Sprievodným programom bolo vystúpenie  detského zabávača Huga, ktorý je známou  obľúbenou postavičkou z televíznych obrazoviek. Okrem hovoreného slova ponúka deťom aj pesničky, ktoré nielen pobavia ale aj poučia.
 
Výsledky behu a výťažok
 
Vyhodnotení a ocenení boli traja najlepší v každej kategórii. Každý z troch ocenených získal medailu a diplom. Absolútny víťaz Hobby behu a Hlavného behu obdržal víťazný pohár. Výťažok z behu činil 1 870 eur a tieto financie budú určené  zdravotne znevýhodneným deťom posúvať sa vpred. 
 
HOBBY BEH -  do cieľa dobehlo 88 bežcov z toho 43 žien a 45 mužov
 
 
 
HLAVNÝ BEH -  do cieľa dobehlo 71 bežcov z toho 17 žien a 54 mužov
 
 
 
 
Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022Beh nádeje 2022