ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Seredi

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková    

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva

v Seredi

Mesto Seredi uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.        Milan Bánovský; 73 rokov; dôchodca; NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2.        Jozef Blaho; 39 rokov; profesionálny vojak; nezávislý kandidát

3.        Miroslav Bucha, MUDr.; 52 rokov; zubný lekár; nezávislý kandidát

4.        Edita Červeňová, JUDr.; 60 rokov; právnička v súkromnej spoločnosti; Slovenský PATRIOT

5.        Martina Hilkovičová, Ing.; 50 rokov; hlavná inšpektorka bankového dohľadu; nezávislá kandidátka

6.        Ján Himpán, Ing.; 62 rokov; vedúci oddelenia; nezávislý kandidát

7.        Bystrík Horváth, Ing.; 59 rokov; ekonóm; Slovenská národná strana

8.        Michal Irsák, JUDr.; 69 rokov; advokát; nezávislý kandidát

9.        Ján Jankulár, Mgr.; 31 rokov; riaditeľ centra pre deti a rodiny; nezávislý kandidát

10.    Róbert Kráľ, Ing. arch.; 61 rokov; architekt; nezávislý kandidát

11.    Regina Kružlíková, Bc.; 34 rokov; referentka vo verejnej správe; nezávislá kandidátka

12.    Erik Štefanek; 40 rokov; podnikateľ; nezávislý kandidát

13.    Dušan Šulák; 66 rokov; dôchodca; nezávislý kandidát

14.    Ľubomír Švorc, prof., Ing., DrSc.; 39 rokov; vysokoškolský profesor; nezávislý kandidát

15.    Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL. M.; 40 rokov; právnik; nezávislý kandidát

 
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

 

 

 

Volebný obvod č. 2

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.        Anton Dúbravec, Bc.; 55 rokov; rádiologický technik; nezávislý kandidát

2.        Matej Godáň, Mgr.; 31 rokov; podnikateľ; nezávislý kandidát

3.        Peter Janda, Mgr.; 33 rokov; podnikateľ; Sloboda a Solidarita

4.        Norbert Kalinai, Ing.; 52 rokov; finančný riaditeľ; HLAS - sociálna demokracia

5.        Miloš Klenovič, JUDr.; 55 rokov; právnik; nezávislý kandidát

6.        Slávka Kramárová, PaedDr.; 65 rokov; riaditeľka školy; Slovenská národná strana

7.        Ondrej Kurbel, Ing.; 40 rokov; architekt; nezávislý kandidát

8.        Ľubomír Kyselý, Ing.; 66 rokov; dôchodca; REPUBLIKA

9.        Miroslava Sabová Dudášová, Bc.; 30 rokov; pracovníčka v oblasti mládeže a kultúry; nezávislá kandidátka

10.    Lukáš Sojka, Mgr.; 41 rokov; administratívny pracovník; nezávislý kandidát

11.    Barbora Súkeníková; 27 rokov; administratívna pracovníčka; NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

12.    Martin Takáč, JUDr.; 50 rokov; advokát; nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

 

Volebný obvod č. 3

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.        Štefan Bardiovský, Bc.; 32 rokov; odborný asistent; nezávislý kandidát

2.        Juraj Bartoš, Ing.; 46 rokov; podnikateľ; HLAS - sociálna demokracia

3.        Oľga Buchová; 56 rokov; zdravotná pracovníčka; nezávislá kandidátka

4.        Martin Drobný, MUDr.; 54 rokov; lekár - chirurg; Slovenská národná strana

5.        Mária Fačkovcová, Ing.; 60 rokov; manažérka; nezávislá kandidátka

6.        Tomáš Hujo, Mgr.; 39 rokov; realitný detektív; nezávislý kandidát

7.        Rastislav Jurina, Ing., PhD.; 59 rokov; technik; nezávislý kandidát

8.        Tomáš Karmažín, Mgr.; 41 rokov; obchodný manažér; DOBRÁ VOĽBA a Umiernení; STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

9.        Jozef Sečen, Ing.; 62 rokov; živnostník; nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

V

Seredi

Dátum:

07.09.2022

     

predseda volebnej komisie

 


2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.