Rekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácie

Rekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácie

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dlhoočakávané práce na obnove Mlynárskej ulice sú dnes v plnom prúde. Robotníci osádzajú nové obrubníky a rekonštruujú parkovisko pri tržnici, ktoré bude zo zámkovej dlažby.  
 
„V najbližších dňoch sa práce presunú na vedľajšie parkovisko, smerom ku gymnáziu. Majitelia motorových vozidiel budú môcť využívať parkovacie miesta v už dokončenej časti pri tržnici, alebo v iných častiach tejto lokality,“ objasnil vedúci Oddelenia rozvoja mesta Marián Šišo. Dodal, že v prípade akýchkoľvek otázok môžu občania kontaktovať oddelenie telefonicky, alebo osobne na mestskom úrade.
 
Rekonštrukčné práce budú pokračovať frézovaním a asfaltovaním povrchov, obnovou dažďových vpustov, rekonštrukciou vjazdov a vytvorením plochy pre budúcu výsadbu zelene. Všetky uvedené práce budú realizované až po rekonštrukcii oboch parkovacích plôch na danej ulici. Ukončenie prác je naplánované na november tohto roka.
 
Tržnica na Mlynárskej ulici je počas doby rekonštrukcie v prevádzke každú sobotu tak, ako doteraz. Predaj cez týždeň je obmedzený.
 
Mesto Sereď sa občanom ospravedlňuje za znížený komfort počas doby opráv a ďakuje za rešpektovanie dočasných obmedzení.
 
foto: MsÚ Sereď
Rekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácieRekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácieRekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácieRekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácieRekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácieRekonštrukcia Mlynárskej: prvé parkovacie miesta sú vynovené, nasledovať bude asfaltovanie komunikácie