Verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

Verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Participatívny rozpočet  je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí.Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať  o časti verejných financií.
 
Ak máte kreatívny nápad, ktorý chcete zrealizovať, môžete svoj projekt predložiť formou elektronického formulára dostupného na webovej stránke www.tvorimekraj.sk do 31. októbra 2022.  O rozdelení štvrť milióna eur medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty budú môcť rozhodovať aj obyvatelia kraja.  Už v minulosti bolo úspešné napríklad OZ Mám rád cyklistiku ( cyklostojany a servisný stojan ), Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď ( nábrežie Váhu ), SRZ MsO ( čisté brehy Váhu ).
 
Projekty, ktoré budú tento rok najúspešnejšie, budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do výšky 5.000 eur. Následne bude mať predkladateľ projektu čas do 25. novembra 2022 na realizáciu svojho projektu.
 
Oproti minulým ročníkom nastali mierne zmeny v zásadách a výzvach participatívneho rozpočtu. V tejto súvislosti Trnavská župa uskutoční v mesiacoch september a október 2022  v 14 mestách a obciach kraja verejné stretnutia. Začiatok je vždy o 17-tej hodine.
 
Prehľad verejných stretnutí:
 
12.9. Skalica – Gymnázium F. V. Sasinka
13.9. Holíč – Spojená škola, Námestie Sv. Martina
14.9. Senica – SOŠ podnikania v remeslách a službách – jedáleň internátu
19.9. Kúty – Múzeum Kúty - Stodola
20.9. Piešťany – Elektrárňa
21.9. Vrbové - Gymnázium J. B. Magina
22.9. Hlohovec – Vlastivedné múzeum
26.9. Leopoldov – mestský úrad, sobášna miestnosť
27.9. Trnava – Úrad TTSK
28.9. Cífer – miestna časť Pác – kultúrny dom
29.9. Galanta – SOŠ obchodu a služieb
3.10. Sereď – Gymnázium V. Mihálika
4.10. Dunajská Streda – SOŠ rozvoja vidieka s VJM
5.10. Šamorín – Gymnázium M. R. Štefánika
Verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu