Tanečná akadémia Luskáčik je prvá tanečná škola svojho druhu v Seredi

Tanečná akadémia Luskáčik je prvá tanečná škola svojho druhu v Seredi

Šport     Iveta Tóthová    
 
Tanečná akadémia Luskáčik sa zameriava najmä na výučbu klasického tanca - baletu u detí predškolského a školského veku. Pedagógovia sa snažia u každého žiaka budovať kvalitný tanečný základ, ktorý im otvorí brány do profesionálneho tanečného sveta doma i v zahraničí.
 
Ponúkané kurzy
 
-Hodiny tanca plné zábavy sú určené pre deti od 2 do 10 rokov. 
-Súkromné lekcie ako prípravu na tanečné konzervatórium môžu využiť deti od 10 rokov.
-Pre vekovú kategóriu 18+ sú v akadémii organizované zaujímavé workshopy s cieľom zrelaxovať, načerpať pozitívnu energiu a spoznať nových ľudí.
 
Láskou k tancu na tanečné pódiá
 
Ivana Valovičová, DiS. art. je zakladateľka a pedagogička tanečnej akadémie. O škole hovorí: „Tanečná akadémia Luskáčik vznikla najmä za účelom viesť deti k láske k tancu, hudbe a k umeniu. Našim cieľom je priniesť deťom profesionálne vzdelávanie v oblasti tanečného umenia s prihliadnutím na osobitné schopnosti a potreby žiaka. Žiaci na hodinách tanca sú vedení kvalifikovanými a skúsenými pedagógmi, ktorí sú im vždy a za každých okolností nápomocní na ich tanečnej ceste.“
 
Žiaci sa okrem pravidelného tréningu na baletnej sále počas školského roka systematicky pripravujú na vystúpenia na verejnosti, ktoré sa konajú pravidelne počas školského roka a sú určené rodinným príslušníkom, priateľom Tanečnej akadémie Luskáčik ako aj širokej verejnosti. Raz ročne sa žiaci predvedú na otvorených hodinách na baletnej sále, ktoré sú určené pre rodinných príslušníkov.
 
 
Individuálny prístup, vyššia interakcia
 
Maximálny počet žiakov v jednom kurze je 10 detí. Ivana Valovičová ďalej vysvetľuje: „Pri veľkom záujme sa budú otvárať v kurze skupiny. Maximálny počet je taktiež 10 žiakov v jednej skupine. Vďaka nižšiemu počtu žiakov v jednotlivých skupinách (10 žiakov + 1 pedagóg) sa vieme zameriavať na každého žiaka s individuálnym prístupom, čo umožňuje aj väčšiu interakciu medzi žiakom a pedagógom.“
 
Ak máte doma neposedné dieťa, ktoré rado tancuje a u ktorého vidíte potenciál ďalšieho rozvoja tanečných schopností, využite možnosť navštevovať ponúkané kurzy tanečnej akadémie Luskáčik. Tie môžete využiť aj v prípade, ak sa pripravujete na prijímací pohovor na tanečné konzervatórium na Slovensku alebo v zahraničí. Kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vás výborne pripravia nielen na prijímacie skúšky, no stáť pri Vás budú po celú dobu Vašej cesty za profesionálnym tancom na javisku. 
 
Zápis do kurzu
 
Tanečná akadémia Luskáčik sídli na ulici M.R. Štefánika 4281, Sereď, 926 01 na 1. poschodí.  Do 23. septembra prebieha zápis do kurzu a to vo vopred dohodnutom čase pre uchádzačov, ktorí úspešne vyplnili online prihlášku. Tá slúži ako rezervácia miesta v kurze. Viac informácií nájdete na: https://akademialuskacik.webnode.sk/ alebo na 0915 371 940.
Tanečná akadémia Luskáčik je prvá tanečná škola svojho druhu v SerediTanečná akadémia Luskáčik je prvá tanečná škola svojho druhu v Seredi