ROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta Sereď

ROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredské novinky vám prinášajú rozhovory s kandidátmi na post primátora mesta Sereď. O priazeň, no najmä o volebný hlas obyvateľov Serede, sa budú uchádzať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. 
ROZHOVOR
ZS: Akú prácu ste doteraz vykonali pre Sereď vo verejnom záujme a kde ju môžeme vidieť, zažiť ju, či ako ju obyvateľ Serede môže vnímať?
TK: Ako predseda združenia rodičov v ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi spolupracujem na viacerých projektoch. Spomeniem zakúpenia nových krojov za 4000 eur, či zriadenie krojovne. Vybudovali sme nové nahrávacie štúdio za 2000 eur a za ďalších 2000 eur sme žiakom tanečného krúžku zorganizovali sústredenie.  
Som nesmierne šťastný, že sa podarilo naplniť môj poslanecký cieľ, ktorým bolo skrášlenie priestranstva v okolí kríža a miestnej zvonice v Hornom Čepeni. V spolupráci s ďalšími poslancami sa podarilo pretlačiť v tejto mestskej časti aj vybudovanie kanalizácie, novej cesty a rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
 
ZS: Čo je v Seredi dobré a funkčné?
TK: Naše mesto má veľa oblastí, v ktorých funguje dobre.  Za kľúčové považujem fungovanie materských a základných škôl, kina Nova, či Dom kultúry. Tiež máme dobre nastavený zvoz komunálneho odpadu ako aj separovaného aj BRO odpadu. K spokojnosti funguje aj zberný dvor, kde môžu naši občania bezplatne vyviezť odpad. Aj údržba mesta je nastavená dobre, aj keď vždy je možnosť na zlepšenie.
 
ZS: Čo v Seredi nie je dobré a funguje nedostatočne?
TK: Myslím si, že nie je správne povedať, čo nefunguje, ale hľadať priestor na zlepšenie. Či je to v údržbe mesta, alebo pri poskytovaní služieb občanom. Jeden z mojich návrhov je napríklad zaviesť školský autobus, ktorý by zabezpečil rodičom odvoz detí do školy. Mám v pláne vybudovať multifunkčné ihrisko, ktoré by mohlo slúžiť všetkým. Predovšetkým by bolo určené na hokejbal a v zime by sa mohlo zmeniť na ľadovú plochu. Chcem vytvoriť pohodový priestor, kde by mohli tráviť čas celé rodiny s deťmi.
 
ZS: Aké sú tri najdôležitejšie projekty (oblasti), na ktoré by sa Sereď mala zamerať?
TK: Budovy kina Nova, Domu kultúry si zaslúžia nový šat a rovnako aj niektoré obchody v rukách súkromníkov by mohli prejsť obnovou, aby architektonicky zapadli do okolitého priestoru.
Prinavrátiť do mesta cestovný ruch, k tomu by mohlo dopomôcť obnovenie seredského campingu.
Musíme pracovať na navýšení počtu kapacít škôlok.
Rozšíriť kapacity Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Seredi a s farským úradom spolupracovať na výstavbe nového pastoračného centra.
Za pomoci mesta by malo prísť k rozšíreniu radov lekárov a ku skvalitneniu zdravotníckych služieb na poliklinike.
 
ZS: Aké kroky by podľa Vás mala seredská samospráva urobiť medzi prvými, ktoré by nás mohli čo najviac ochrániť pred nastávajúcim ťažkým obdobím?
TK: Mesto už nainštalovalo prvé vlastné fotovoltaické zdroje energie a v tomto trende treba pokračovať. Ďalej, prejsť na tepelné čerpadlá ako alternatívne zdroje kúrenia, na ktoré štát poskytuje aj dotácie.
Zakontrahovať plyn viacročnou viazanosťou.
Prilákať viac firiem do logistického parku. 
Komunikovať s ďalšími samosprávami a ZMOSom o tom, ako spoločne prekonať ťažké obdobie.
Sledovať všetky výzvy na dotácie a zapájať sa do nich. A tlačiť samozrejme na štát, aby niektoré rozhodnutia nemali finančné dopady na samosprávy.
***
 
foto: archív Tomáš Karmažín
 
ROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Mgr. Tomáš Karmažín, kandidát na primátora mesta Sereď