ROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta Sereď

ROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredské novinky vám prinášajú rozhovory s kandidátmi na post primátora mesta Sereď. O priazeň, no najmä o volebný hlas obyvateľov Serede, sa budú uchádzať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. 
 
ROZHOVOR:
ZS: Akú prácu ste doteraz vykonali pre Sereď vo verejnom záujme a kde ju môžeme vidieť, zažiť ju, či ako ju obyvateľ Serede môže vnímať?
OK: Sedem rokov sa v skautingu dobrovoľnícky venujem práci s mládežou. Okrem táborov, výletov, turistiky, rôznych brigád, projektov, či víkendových podujatí, ide o formu akreditovaného neformálneho vzdelávania.
Organizoval som brigády na čistenie parku, úpravu okolia kaštieľa, okolia Váhu i zelene v priemyselnom parku.
Dva roky sme polievali vyše 200 mladých stromov a pomohli im tak dostatočne sa zakoreniť.
Navrhol som a spolu so skautmi, o.z. Vodný hrad i ďalšími dobrovoľníkmi sme vybudovali oddychovú zónu Nábrežie Garbiarska a náučný chodník, na ktorých vznik som získal granty.
Organizoval a spoluorganizoval som kultúrne podujatia, napríklad Koncert za ľudskosť, či Vianoce v kaštieli. Zapojil som sa do iniciatívy riešiť  environmentálnu záťaž skládky lúženca. Participoval som na Pocitovej mape a pri oživení vnútrobloku MŠ Komenského v rámci projektu komunitného centra PRIESTOR Sereď 2.0.
Som Seredským koordinátorom vianočného projektu Darujme úsmev, ktorý už 8 rokov pomáha sociálne slabším. Dlhodobo vyvíjam aktivity na postupnú obnovu kaštieľa v Seredi.
 
ZS: Čo je v Seredi dobré a funkčné?
OK: Vyzdvihnúť treba dobré hospodárenie a narábanie s rozpočtom mesta, výstavbu skateparku, workoutového ihriska, ale aj regeneráciu niektorých verejných priestorov. V sociálnej oblasti dobre funguje opatrovateľská služba odkázaným občanom. Mesto na ňu vynakladá značné finančné prostriedky, ale zároveň čerpá z externých zdrojov. V tomto by sme určite mali pokračovať.
 
ZS: Čo v Seredi nie je dobré a funguje nedostatočne?
OK: Prekáža mi najmä stav a kvalita verejných priestorov, chodníkov, zelene, či kvalita opráv a investícií. Slabou projektovou prípravou sa oberáme o možnosť čerpať viac peňazí z vonkajších zdrojov. Za nedostatočné považujem aktivity mesta pri riešení rôznych ekologických záťaží, či rastúceho problému s parkovaním. Kritiku si zaslúži aj úroveň viacerých športovísk, kultúrneho domu, Námestia republiky a proces obnovy štadióna.
 
ZS: Aké sú tri najdôležitejšie projekty (oblasti), na ktoré by sa Sereď mala zamerať?
OK: 1. Koncepčné priestorové plánovanie, rozvoj mesta a kvalita verejného priestoru: riešiť strategické projekty, aj rýchle a ľahko realizovateľné mikrozásahy, mať pripravené projekty tak, aby sme mohli žiadať na finančne náročnejšie investície, napríklad kúpalisko, športová hala, či obnova kultúrneho domu.
2. Podpora najohrozenejších skupín: seniori, samoživiteľky a mladé rodiny s deťmi. Mesto by opäť mohlo realizovať výstavbu krátkodobého nájomného bývania.
3. Zlepšenie komunikácie, otvorenosti a transparentnosti mesta. 
 
ZS: Aké kroky by podľa Vás mala seredská samospráva urobiť medzi prvými, ktoré by nás mohli čo najviac ochrániť pred nastávajúcim ťažkým obdobím?
OK: Ako prvé je potrebné spraviť audit a prehodnotiť prevádzkové náklady mesta. Hľadať možnosti úspory a nové zdroje príjmov rozpočtu. Zamerať sa najmä na sociálnu oblasť a adresne pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľov, napríklad zvýšením príspevku na stravu pre seniorov. Zapojiť sa do programu potravinovej banky a takéto potraviny distribuovať odkázaným ľuďom a rodinám cez svoje kanály, alebo cez charitatívne organizácie.
***
 
foto: archív Ondrej Kurbel
 
ROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta SereďROZHOVOR: Ing. Ondrej Kurbel, kandidát na primátora mesta Sereď