ROZHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta Sereď

ROZHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredské novinky vám prinášajú rozhovory s kandidátmi na post primátora mesta Sereď. O priazeň, no najmä o volebný hlas obyvateľov Serede, sa budú uchádzať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. 
 
ROZHOVOR:
ZS: Akú prácu ste doteraz vykonali pre Sereď vo verejnom záujme a kde ju môžeme vidieť, zažiť ju, či ako ju obyvateľ Serede môže vnímať?
JJ: V roku 2021 som sa stal členom Komisie rozvoja mesta a životného prostredia. Celý svoj profesijný život sa venujem pomoci deťom a rodinám. CDR prešlo pod mojím vedením od roku 2015 výraznými zmenami a sme zapojení vo viacerých eurofondových projektoch. V súčasnosti poskytujeme starostlivosť 70-tim deťom, sociálnu a psychologickú pomoc mnohým rodinám a prácu skoro 70-tim zamestnancom. V meste Sereď sme organizovali niekoľko charitatívnych podujatí a oceňujem spoluprácu CDR s mestom. Moja činnosť sa nezameriava len na mesto Sereď, ale pôsobím na celoslovenskej úrovni.
 
ZS: Čo je v Seredi dobré a funkčné?
JJ: Mesto sa nachádza v dobrej finančnej kondícii, čo je základný predpoklad pre jeho ďalší rozvoj. Za to patrí vďaka súčasnému vedeniu mesta. Páči sa mi, že naše mesto dalo späť život amfiteátru a Kinu Nova. Najlepší na Seredi sú však ľudia, ktorí v meste žijú. Neustále ma dokáže prekvapiť ich dobrosrdečnosť a chuť urobiť niečo nezištne pre dobrú vec.
 
ZS: Čo v Seredi nie je dobré a funguje nedostatočne?
JJ: Nevyhnutná je vyššia podpora kultúry, ktorá by mala začať kompletnou rekonštrukciou Domu kultúry ako jej základného piliera. Musíme zapracovať na celkovom dojme z nášho mesta. Rekonštrukcie by mali prebiehať na vyššej kvalitatívnej úrovni. Niektoré projekty sa urobili ,,len aby bolo”, čo je škoda, lebo nie sú dotiahnuté do konca. Šport v meste si zaslúži vyššiu finančnú podporu s ohľadom na stúpajúce náklady.
 
ZS: Aké sú tri najdôležitejšie projekty (oblasti), na ktoré by sa Sereď mala zamerať?
JJ: Mesto Sereď stojí v nadchádzajúcom období pred viacerými výzvami, z ktorých musím spomenúť viacero. Je to oblasť parkovacej politiky, vybudovanie cyklochodníkov v centre mesta, vybudovanie nových detských a športových ihrísk. Zaujímať sa budem o moderné rekonštrukcie vnútroblokov sídlisk, rekonštrukcie škôl a škôlok a vybudovanie zón pre rodiny s deťmi. Musíme zvládnuť náročný budúci rok počas rekonštrukcie mosta nad železnicou. Uvedomujem si stav našich chodníkov a ciest, ktoré budem považovať za prioritu. Veľkou výzvou bude príprava mesta na energetickú a klimatickú krízu.
 
ZS: Aké kroky by podľa Vás mala seredská samospráva urobiť medzi prvými, ktoré by nás mohli čo najviac ochrániť pred nastávajúcim ťažkým obdobím?
JJ: Jedným z najdôležitejších projektov bude finančne návratný projekt znižovania energetickej náročnosti verejných budov ako odpoveď na energetickú krízu. Spoločnosť zažila v poslednom období mnohé rany, ktoré ju rozdelili. Či už to bol Covid-19, vojna na Ukrajine alebo prichádzajúca energetická kríza. Úlohou budúceho vedenia bude snaha našich občanov zjednotiť v prospech mesta.
***
foto: archív Ján Jankulár
ROHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta SereďROHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta SereďROHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta SereďROHOVOR: Mgr. Ján Jankulár, kandidát na primátora mesta Sereď