Pozvánka na DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – téma „Udržateľnosť v pamiatkach“

Pozvánka na DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – téma „Udržateľnosť v pamiatkach“

História     Mestské múzeum    
Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s OZ Vodný Hrad pripravilo pre obyvateľov Serede a okolia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 koncert starej historickej hudby stredoveku a renesancie pod názvom „VOX HUMANA“ súboru L.A.N. Consort (HU), na ktorý Vás srdečne pozývajú dňa 24. septembra 2022 o 16.00 hod. do priestorov Bastióna v Seredskom kaštieli.

V programe budú účinkovať hudobníci z Maďarska: Nóra Király, speváčka a hráčka na stredovekú harfu, ktorá absolvovala turné aj vo Francúzsku, Csaba Nagy, hráč na renesančnú lutnu, vihuelu, teorbu a barokovú lutnu, držiteľ ocenenia Prima Prize 2016 v hudobnom umení, zakladateľ prvého Maďarského dňa lutny, či Festivalu starej hudby vo Veszpréme, Sándor Szászvárosi, sólový hráč na violu da gamba. Vstupné na koncert pre dospelých 4,- €, deti a dôchodcovia a študenti 1,- € a deti v sprievode rodičov zdarma.
 
Program pokračuje o 17.00 hod. prednáškou z dejín Serede PhDr. Anny Jónásovej „LITERÁRNE TRADÍCIE ŠINTAVY A SEREDE“. Obsahom prednášky budú poznatky z vedeckej práce bibliografky, historičky a spisovateľky PhDr. Anny Jónásovej o kultúrnych literárnych tradíciách Šintavy a Serede už od stredoveku. Vstup na prednášku je zdarma.
 
 
Pozvánka na DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – téma „Udržateľnosť v pamiatkach“Pozvánka na DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – téma „Udržateľnosť v pamiatkach“Pozvánka na DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – téma „Udržateľnosť v pamiatkach“