ROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta Sereď

ROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredské novinky vám prinášajú rozhovory s kandidátmi na post primátora mesta Sereď. O priazeň, no najmä o volebný hlas obyvateľov Serede, sa budú uchádzať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. 
ROZHOVOR:
ZS: Akú prácu ste doteraz vykonali pre Sereď vo verejnom záujme a kde ju môžeme vidieť, zažiť ju, či ako ju obyvateľ Serede môže vnímať?
EČ: Prácou poslanca je iniciovať vylepšenia v meste, preto uvediem, čo sa k svojmu zreálneniu posunulo alebo čo sa chystá aj mojim pričinením:
Rozšírenie parkoviska na Novomestskej, rozšírenie priestoru na parkovania na Garbiarskej, podpora dokončenia stavby na Garbiarskej, kde vznikli jasle, domov dôchodcov a nájomné byty pre mladé rodiny, zabetónovanie priestoru pred garážami na Novomestskej, vyriešenie prepadnutej cesty na Novomestskej, rekultivácia parčíkov a sídlisk podľa požiadaviek obyvateľov, projekt na uzamykateľné stojiská na odpad, prístrešky s uzamykateľnými stojanmi na bicykle, parkovisko na železničnej stanici. Niektoré projekty ešte potrebujú čas.
Aktívne podporujem aj dostavbu štadióna. Všetky dobré projekty aj v iných obvodoch, za ktoré som zahlasovala a prešli aj vďaka môjmu hlasu považujem aj za môj úspech.
 
ZS: Čo je v Seredi dobré a funkčné?
EČ: Spolupráca poslanca s mestským úradom, podpora seniorov, škôl, škôlok, centier voľného času, sociálne oddelenie a sociálna podpora, opatrovateľské služby a nájomné byty, podpora športu, občianskych združení, klubov, kultúry v meste, to, že je v meste poliklinika, hospodárenie mesta so zverenými prostriedkami, ktoré je na profesionálnej úrovni, dobre fungujúca mestská polícia.
 
ZS: Čo v Seredi nie je dobré a funguje nedostatočne?
EČ: Málo odborných lekárov, mesto nemá detskú lekársku pohotovosť, ani pohotovosť pre dospelých. Nedostatok kamier, najmä v okrajovej časti mesta. Nevysporiadané pozemky, ktoré bránia v realizácii rôznych projektov. Rýchlosť jazdy v meste, prejazd kamiónov cez mesto. Mládež sa málo zapája do chodu mesta. Neexistujúce VZN, ktoré by upravovalo dodržiavanie zákazu fajčenia na ulici, čím by mesto regulovalo množstvo ohorkov na zemi. Mesto má málo škôlok.
 
ZS: Aké sú tri najdôležitejšie projekty (oblasti), na ktoré by sa Sereď mala zamerať?
EČ: Dokončenie rekonštrukcie futbalového štadióna. Oprava kaštieľa z externých zdrojov, nie z rozpočtu mesta.
Zabezpečenie budov patriacich mestu fotovoltaickými panelmi a zvýšiť počet bytov a domov, ktoré budú vykurované z teplovodných vrtov.
 
ZS: Aké kroky by podľa Vás mala seredská samospráva urobiť medzi prvými, ktoré by nás mohli čo najviac ochrániť pred nastávajúcim ťažkým obdobím? (zdražovanie, finančná neistota, neistoty v štáte, črtajúca sa potravinová neistota)?
EČ: Fotovoltaika na všetky budovy, ktoré patria pod mesto. Maximalizovať množstvo bytov a domov vykurovaných z teplovodných vrtov. Odborné zaobchádzanie s verejnými financiami, šetrenie všade a na každej úrovni. Súčinnosť občanov s mestom v každej oblasti, lebo to, čo príde, sa bude týkať všetkých. Vytvorenie odborného a funkčného krízového štábu a zriadenie  civilnej obrany.
***
foto: archív Edita Červeňová
 
 
ROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta SereďROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta SereďROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta SereďROZHOVOR: JUDr. Edita Červeňová, kandidátka na primátorku mesta Sereď