Vernisáž výstavy Emílie Urbanovej

Vernisáž výstavy Emílie Urbanovej

Kultúra a divadlo     Ružena Šípková    
Vernisáž výstavy Emílie Urbanovej
Večer s krásou a umením
V piatok 2. septembra 2022 sa v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných diel „Emília Urbanová – Z tvorby“. Výstava sa koná pri príležitosti životného jubilea autorky. Kurátorom výstavy je historik umenia, odborný znalec výtvarného umenia, galerista, pedagóg a člen Európskej akadémie vied a umení PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. Hudobnou hostkou na vernisáži bola Mgr. art. Daniela Belancová, ArtD.
            Akademická maliarka Emília Urbanová sa narodila 1. augusta 1952 v Tešedíkove. V útlom detstve sa presťahovala s rodičmi do Serede. V rokoch 1971 – 1977 vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u vzácnych pedagogických osobností – u profesora Ladislava Čemického a Františka Gajdoša – odbor monumentálnej maľby. Jej prvá samostatná výstava „Emília Urbanová – Výber z portrétnej tvorby“ sa uskutočnila v roku 1982 v Bratislave. Portréty významných osobností, ktoré namaľovala, výrazne zarezonovali u milovníkov kultúry. V diele Emílie Urbanovej je zastúpená aj monumentálna tvorba: v sobášnej sieni v Žihárci vytvorila štukolustrá Dotyky I. a Dotyky II. (1981) a v smútočnej sieni v Nitre keramické dielo Smútok (1982). Nemaľuje len portréty, ale aj zátišia, figurálne kompozície a  krajinky. V jej autorskom rukopise vidno náznaky poetizmu a symbolizmu, čo pramení z veľkej lásky k literatúre, hlavne k poézii. Obrazy z jej tvorby sa nachádzajú napríklad v Slovenskej národnej galérii, v Matici slovenskej, v Spišskej galérii i v niektorých zahraničných galériách a v súkromných zbierkach (napr. v Grécku či vo Švajčiarsku). Môže sa pochváliť tým, že vystavovala nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v Maďarsku, v Srbsku a v Taliansku.  Získala viaceré medzinárodné ceny. V súčasnej dobe žije a tvorí v Galante.
            Vernisáž 24. samostatnej výstavy akademickej maliarky Emílie Urbanovej sa tešila veľkému záujmu návštevníkov. Sála Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi bola na prasknutie plná, bolo treba pridávať stoličky.
            O krásny lyrický úvod podujatia sa postarala Mgr. art. Daniela Belancová, ArtD., ktorá zahrala na klavíri skladbu od Friedricha Burgmüllera La cloche des Matines a skladbu od Fryderyka Chopina Mazurka B dur.
Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi Mária Diková okrem iného v krátkosti porozprávala o živote a diele Emílie Urbanovej, zablahoželala jej k životnému jubileu a zapriala jej mnoho elánu do ďalšieho života a tvorby.
Kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. predstavil Emíliu Urbanovú, ktorú pozná od mladosti, ako ženu, ktorú odjakživa zdobila krása a šarm, no tiež výtvarný talent a pracovitosť. Jej diela boli ozdobou mnohých samostatných i kolektívnych výstav. Maľuje akoby Mudrochovým štýlom – je bravúrna v remeselnej zložke a súčasne sa vyznačuje veľkou dávkou originality, nielen v portrétnej tvorbe. Kurátor zdôraznil, že Emília Urbanová vždy provokovala krásou a umením, no nad svojím životom stále premýšľa kriticky, s pokorou. Napokon dodal, že aj jeho životným heslom je: „Pochybujem, preto som.“ Inšpiruje sa totiž sv. Augustínom, ktorý veril, že zdrojom poznania je ľudské vnútro a pochybnosti, ktoré sa v ňom rodia. Všetkým prítomným na vernisáži zaželal, aby stále pochybovali, pretože je to záruka vývoja a zmeny.
Akademická maliarka Emília Urbanová na úvod svojho príhovoru poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave jej výstavy a vernisáže i všetkým, ktorí prišli. Veď, ako povedala, najväčší dar je darovať niekomu svoj čas. Následne precítene prečítala niekoľko svojich obľúbených básní, napríklad od Jána Nagajdu či Benjamína Škreka.
Na záver dostali Emília Urbanová a kurátor výstavy krásne kytice kvetov a v podaní Mgr. art. Daniely Belancovej, ArtD. zaznela klavírna skladba Motýľ od Juraja Hatríka.
Počas neformálnej časti podujatia sa na terase múzea podávalo chutné občerstvenie, Emília Urbanová prijímala gratulácie a návštevníci obdivovali pestrú a pôsobivú výstavu.
Na vrchnom liste brožúrky z výstavy sa nachádza veta: Jej životný príbeh je o tvorivom hľadaní a rozdávaní krásy. A my sme radi, že sme tieto duševné stavy mohli na pár chvíľ s autorkou zdieľať. Výstava potrvá v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi do 7. októbra 2022.
Vernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie UrbanovejVernisáž výstavy Emílie Urbanovej