Prvý "slnečný" strom pre Sereď - fotovoltaická elektráreň na mestských budovách už ušetrila toľko CO2, ako výsadba jedného stromu

Prvý "slnečný" strom pre Sereď - fotovoltaická elektráreň na mestských budovách už ušetrila toľko CO2, ako výsadba jedného stromu

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď sa z dôvodu navyšovania cien energie a v súvislosti s Európskou zelenou dohodou (European Green Deal) rozhodlo na vybraných mestských budovách zaviesť vlastné zdroje elektrickej energie – tzv. lokálne fotovoltaické zdroje. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.05.2022 schválilo realizáciu projektu, ktorého cieľom bola inštalácia fotovoltaiky na prvé dve budovy:
 
-nová časť mestského úradu
-budova mestskej polície
 
Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu a patrí k obnoviteľným zdrojom energie. Jej prevádzka neznečisťuje ovzdušie, je bezhlučná, neprodukuje nebezpečný odpad a nenarúša vzhľad budovy. Budovy mestského úradu a mestskej polície boli vybrané z dôvodu, že majú zrekonštruované strechy, celoročné využívanie a dochádza v nich k najvyšším pravidelným priamym spotrebám. Prebytočnú nespotrebovanú elektrinu môže mesto dodávať aj do distribučnej siete.
 
Prvé fotovoltaické zdroje už nainštalované
 
Fotovoltaické zdroje boli dokončené posledný augustový týždeň na oboch spomínaných budovách, teda na mestskom úrade aj mestskej polícii. Dodávateľom bola firma Venron, s.r.o. z Nitry, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Branislav Koričanský, referent verejného obstarávania na MsÚ uviedol, že zdroje zatiaľ fungujú v obmedzenej skúšobnej prevádzke, inštalovaných je 46,800 kwp na MsÚ a 18,450 kwp na MsP. Aktuálne začína proces pripojenia oboch fotovoltaických elektrární do distribučnej siete, po skončení ktorého budú budovy využívať maximum slnečnej energie vďaka virtuálnej batérii. Plný výkon elektrárne dosiahnu v apríli až v septembri 2023, v období kedy sa energia zo slnka dostane na svoje maximum.
 
Inštalácia na ďalších budovách
 
Mesto  plánuje postupne inštalovať fotovoltaické zdroje energie aj na ďalšie budovy vo vlastníctve mesta: dokončuje sa z eurofondov zdroj na materskej škole D. Štúra, potenciál majú aj ostatné budovy základných a materských škôl, obchodné centrum Nova, Dom kultúry, Sokolovňa, kde by to prinieslo veľké úspory. V budúcnosti by na miestach s dobrými slnečnými podmienkami mohlo prísť aj k modernizácii verejného osvetlenia solárnymi svietidlami.
Poslanec Róbert Kráľ bol jedným z podporovateľov zámeru ištalácie fotovoltaiky. Pre naše médium povedal: „Som rád, že sme nastúpili na nevyhnutný trend úspory energií v súvislosti so šetrením životného prostredia. Minimalizujeme uhlíkovú stopu v čase energetickej krízy vyvolanej iracionálnou politikou. Fotovoltaika je zelená technológia, reálene prináša úsporu elektrickej energie. Výzva je zabezpečiť zdroje a technické podmienky na všetkých verejných budovách a vo verejnom priestore vo vlastníctve mesta, hlavne  školských  a kultúrnych zariadeniach. Cieľom je vytvoriť podmienky pre takýto čistý,úsporný zdroj energie.“
 
Slnečné žiarenie prináša úsporu
 
V čase keď sa začal proces prípravy investície vychádzala úspora na novej budove MsÚ cca 13 000 eur ročne a na budove mestskej polície cca 5 300 eur ročne, pri aktuálnych cenách elektriny sa však táto úspora dostáva na úroveň 2 – 3 násobku a dramaticky skracuje návratnosť tejto investície. Na  ZŠ Juraja Fándlyho bola v tom istom čase vyčíslená  úspora so spotrebou 200 MWh / rok až do 50 000 eur ročne.  „Priamy výsledok využitia fotovoltaickej elektrárne o výkone 100 MW (cca 100 tis náklady) pre životné prostredie je zníženie emisií s rovnakým účinkom, akoby sa ročne vysadilo 630 stromov. Fotovoltaické elektrárne na našich budovách už od spustenia ušetrili toľko CO2, ako výsadba prvého stromu,“ povedal na záver Branislav Koričanský.
 
Na aktuálny (zatiaľ obmedzený) výkon týchto lokálnych zdrojov el. energie sa môžete pozrieť online na týchto linkoch :
 
Vďaka nainštalovanej fotovoltaike na dvoch mestských budovách máme prvý slnečný stromVďaka nainštalovanej fotovoltaike na dvoch mestských budovách máme prvý slnečný stromVďaka nainštalovanej fotovoltaike na dvoch mestských budovách máme prvý slnečný strom