Začal nový školský rok 2022/23

Začal nový školský rok 2022/23

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Dvojmesačné prázdniny skončili a v pondelok 5. septembra školy opäť otvorili svoje brány. Žiaci a študenti zasadli do školských lavíc, aby v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch načerpali nové vedomosti. Žiakom sa cez sociálnu sieť prihovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mimo iného povedala:"Chcem vám zaželať, aby ste našli v učení sa nových vecí potešenie, aby ste veľakrát zažili úspech, aj v drobných veciach – ak sa podarí niečo, čo sa predtým nedarilo. A aby škola bola pre vás zázemím bezpečia a podpory na to, aby každý jeden bez ohľadu aj napríklad na zdravotné znevýhodnenie alebo sociálne postavenie mohol realizovať to, čo je v ňom najlepšie. A tiež vám chcem povedať, že ak sa niečo nepodarí, urobíte chybu, to vôbec nevadí. Pretože z chýb sa môžeme učiť a zdokonaľovať sa."
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo približné počty žiakov v rámci celej republiky. Do materských, základných a stredných škôl nastúpilo spolu okolo 880 500 detí a žiakov. Z toho:
 
MŠ: 174 500 detí
ZŠ: 475 000 žiakov
SŠ (v dennej forme): 204 000 žiakov
 
Na základných školách do lavíc zasadlo približne 60 280 prváčikov a na stredných školách okolo 50 500 žiakov 1. ročníka. Podľa údajov z mája 2022   máme na Slovensku v prevádzke 2 197 základných škôl a 793 stredných škôl (do týchto počtov sa nezarátavajú špeciálne školy).
 
Nový školský rok začal už tradične aj na seredských základných a stredných školách slávnostným privítaním a príhovormi. S fotoaparátom sme sa boli pozrieť na ZŠ J.A.Komenského.
Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23Začal nový školský rok 2022/23