Bezpečne do školy s pomocou polície

Bezpečne do školy s pomocou polície

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Po dvojmesačných prázdninách sa vodiči opäť musia pripraviť na zvýšený pohyb žiakov v uliciach a to obzvlášť v raňajších hodinách. Tak ako po minulé roky aj  počas školského roka 2022/23  bude polícia vykonávať dozor na priechodoch pre chodcov, aby zabezpečili bezpečný prechod žiakov z jednej strany vozovky na druhú a zároveň zabezpečili plynulú premávku.
 
Zástupca náčelníka Mestskej polície v Seredi Peter Sokol informoval, že v čase od 7:30 do 8:00 hodiny budú mať príslušníci mestskej polície dozor na Cukrovarskej a Komenského ulici (pred hlavnou bránou do školy) . Hliadka dopravnej polície bude na priechode pre chodcov na Čepeňskej ulici ( pri starej pekárni ).
 
Rodičia by ale svoje deti mali odmalička viesť k tomu, že aj chodec je účastník cestnej premávky, preto sa musí správať zodpovedne a uvážlivo. Azda najzákladnejšie pravidlo je dieťa naučiť, že cez vozovku sa prechádza iba na priechode pre chodcov. Tam kde je svetelná signalizácia môže prechádzať iba na zelený signál. Treba myslieť aj na dostatočné označenie odevov alebo školských tašiek reflexnými prvkami.
Bezpečne do školy s pomocou polícieBezpečne do školy s pomocou polície