Materské školy ale aj rodičia sa pripravujú na začiatok školského roka

Materské školy ale aj rodičia sa pripravujú na začiatok školského roka

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Kým sa učiteľky v Materských školách na území mesta Sereď postupne pripravujú na začiatok školského roka, rodičia z jeho príchodu prežívajú mierny stres. Staršie deti nastupujú do škôlky s radosťou a tešia  sa na svojich kamarátov i učiteľky, tie mladšie ale čaká v ich zabehnutom živote veľká zmena.  Dieťa opúšťa doteraz jemu známe prostredie a musí sa adaptovať na nových ľudí a režim. Pobyt v škôlke je však dôležitý pre jeho psychický aj telesný vývoj.
 
Prežiť prechodné obdobie bez stresu a plaču sa podarí naozaj iba málo deťom. V minulosti sme sa v rámci besied na túto tému niekoľkokrát rozprávali s detským psychológom Marošom Majkom, ktorý radí veľa s deťmi komunikovať.  Na prvé dni v škôlke by ste sa mali pripraviť vopred. Urobte si s Vašim dieťaťom prechádzku okolo škôlky. Vysvetlite mu, prečo je škôlka dobrá, čo sa tam naučí, aký je v nej režim, hračky, noví kamaráti. Často dieťaťu opakujte, že tak ako Vy musíte do práce, ono musí do škôlky ale poobede si pre neho vždy prídete. Práve táto istota by ho mala upokojiť. Nikdy dieťa škôlkou nestrašte. Prvé dni budú síce náročné pre obe strany ale dôverujte učiteľkám a riaďte sa ich radami.  Dlhoročné skúsenosti napríklad dokázali, že miesto dlhého ranného lúčenia s množstvom kriku a plaču je efekívnejšie rýchle rozlúčenie a odchod. Dovoľte dieťaťu vziať si do škôlky jeho obľúbenú hračku. Bude mu dávať pocit bezpečia a istoty pokiaľ sa navrátite.
 
Každé dieťa je ale iná jedinečná osobnosť a aj jeho dlžka adaptácie je rôzna. Niekomu trvá týždeň, inému tri týždne až mesiac.  Spolupráca rodiča-učiteľky-dieťaťa by ale časom mala priniesť výsledky a Vaše dieťa bude v škôlke spokojné.
 
Začiatok školského roka v Materskej škole na Komenského ulici a jej elokovaných pracovísk
 
- Školský rok sa v Materskej škole na Komenského ulici a jej elokovaných pracoviskách oficiálne začína 5.septembra 2022 o 8:00 hodine
 
- V prvý deň podpíšu rodičia „Prehlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti“.
 
- Detičky si prinesú so sebou papuče, ľahké pyžamko a náhradné veci na oblečenie. Všetko označené menom a priezviskom dieťatka. 
 
- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Komenského A – utorok 6.9.2022 o 16,00 hod
Komenského B – utorok 6.9. 2022 o 16,30 hod
Podzámska – streda 7.9. 2022 o 16,00 hod
Murgašova – streda 7.9.2022 o 16,30 hod
 
Program :
 
- Oboznámenie so školským poriadkom, školským vzdelávacím programom.
- Poplatky za MŠ a školskú jedáleň. Zmena dotácií na stravu.
- Nové deti- vstupné kódy do aplikácie školskej jedálne.
- Povinné predprimárne vzdelávanie
- Diskusia
 
Začiatok školského roka v Materskej škole na ulici D. Štúra a jej elokovaných pracovísk
 
- Školský rok sa v Materskej škole na na ulici D. Štúra jej elokovaných pracoviskách oficiálne začína 2.septembra 2022. 
 
- Potvrdenia o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti rodičia posielajú elektronický cez edupage.
 
- Deťom treba priniesť papučky,  pyžamo, náhradné oblečenie - samozrejme všetko podpísané menom a priezviskom dieťatka.
 
- Rodičovské združenia budú oznámené v jednotlivých MŠ po nástupe detí. Všetky ostatné informácie dostanú rodičia na rodičovskom združení. 
 
Materské školy sa pripravujú na začiatok školského roka