Odpad v konštrukcii seredského mosta

Odpad v konštrukcii seredského mosta

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Ľudia bez domova si svoje provizórne príbytky dokážu vytvoriť na rôznych miestach. V prírode, v pivniciach či opustených budovách. Je len otázkou času, kedy si k obydliu začnú znášať odpad až sa miesto zmení na smetisko.
 
Jeden takýto priestor bol už dlhší čas v konšrukcii mosta vedúceho cez Váh zo Serede do Šintavy.  Mestská polícia informovala, že do mosta sa nasťahovali dvaja bezdomovci, ktorí na miesto nanosili rôzny odpad. Takíto ľudia si neuvedomujú, že pri požiari by mohlo prísť k poškodeniu mostnej konštrukcie.  Príslušníci MsP preto zabezpečili prostredníctvom Oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi odpratanie vzniknutého neporiadku. Ten pomohli odstrániť klienti z Teen Challenge, ktorí dlhodobo spolupracujú s mestom Sereď.
Odpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mostaOdpad v konštrukcii seredského mosta