Výmena jódových profylaktík bude v septembri

Mestský úrad     Mgr. Miroslav Račák, referent krízového riadenia    
Vážení občania,
 
žiadame Vás, aby ste si prišli prevziať pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov tabletky (jódové profylaktiká) v termíne počas dole uvedeného septembrového harmonogramu. Tabletky slúžia pre ochranu života a zdravia Vás a Vašich detí pri prípadnej havárii atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
 
Miesto výdaja: Mestský úrad Sereď
výdaj: bezplatný
osoba preberajúca tabletky pre celú rodinu:
  • predloží občiansky preukaz
  • odovzdá staré tabletky s označením: jodid draselný - vydané v roku 2017
 
Tabletky Vám budú vydané, aj keď nenájdete v domácnosti staré tabletky, u ktorých doba životnosti skončila. Použitie jódových profylaktík prekonzultujte z Vaším lekárom.
 
Termín vydávania je rozdelený podľa ulice trvalého bydliska:
 
Od 26. septembra 2022 do 30. septembra 2022 od  9:00 hod. do 17:00 hod.
obedňajšia prestávka od 12:00 hod.  do 13:00 hod. 
 
PONDELOK  26. septembra 2022 od  9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy A – D:
 
8. mája, A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, D. Štúra, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Dolnostredská, Družstevná
 
UTOROK  27. septembra 2022 od 9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy F – K:
 
F.Kráľa, Fándlyho, Garbiarska, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jarná, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Konvalinkova, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Kúpeľné nám., Kuzmányho
 
STREDA  28. septembra 2022 od 9:00 hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy L – O:
 
Ľ.Podjavorinskej, Legionárska, Lipová, Lúčna, M.R.Štefánika, Malá ulička, Malý Háj, Matičná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Murgašova, Nám. Slobody, Námestie  republiky, Nezábudkova, Niklová, Nová, Novomestská, Nový Majer, Obežná, Orechová
 
ŠTVRTOK  29. septembra 2022 od  9:00  hod. do 17:00 hod. ulice podľa abecedy P – Š:
 
Parková, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poľná, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Priemyselná, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý Most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Šintavská, Školská, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská
 
PIATOK 30. septembra 2022 od  9:00 hod. do 16:00 hod. ulice podľa abecedy T – Ž:
 
Tehelná, Topoľová, Trnavská cesta, Tulipánova, Vážska, Veterná, Vinárska, Vojanská, Vonkajší rad, Vysoká, Záhradná, Železničná