RTV Krea: Z pralesa sa stala oddychová zóna

Občania a občianske združenia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Húština alebo prales. Tak by asi ešte pre dvomi rokmi zneli slová každého Seredčana, ktorého by ste sa opýtali na neatraktívny priestor na nábreží rieky Váh na Garbiarskej ulici. Dnes je vzhľad tejto lokality úplne o niečom inom.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.