Reštaurátorské práce na portáli seredského kaštieľa odhalili narušenú statiku, vychýlenie a uvoľnenie pilierov

Reštaurátorské práce na portáli seredského kaštieľa odhalili narušenú statiku, vychýlenie a uvoľnenie pilierov

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
OZ Vodný Hrad iniciovalo obnovu kamenného portálu hradnej brány seredského kaštieľa s cieľom prinavrátiť mu jeho pôvodnú podobu. Združeniu sa za pomoci občanov a mesta darí tento zámer postupnými krokmi napĺňať.
 
Zbierka a spolufinancovanie mesta
 
Na účel obnovy vyhlásilo v roku 2019 združenie verejnú zbierku, ktorej výnos činil 5 391 eur. Vyzbieraná suma ale nepokrývala odhadovaný rozpočet obnovy. Mestskí poslanci preto uznesením  MsZ č. 262/2021 zo dňa 4.11.2021 schválili návrh poslanca Ing. Ondreja Kurbela na spolufinancovanie opravy portálu hradnej brány mestom vo výške 22 000 eur.  OZ Vodný Hrad mimo zbierky zafinancovalo aj vypracovanie prípravnej reštaurátorskej dokumentácie. Vo verejnom obstarávaní uspela firma Šmigrovský s.r.o. zo Serede.
Predseda OZ Vodný Hrad Rastislav Petrovič povedal: „Reštaurovanie portálu považujeme za úspech iniciatívy občanov a podporovateľov obnovy kaštieľa. Občianske združenie Vodný Hrad týmto ďakuje všetkým známym aj neznámym darcom za podporu zbierky a tiež poslancom za schválenie finančnej podpory obnovy portálu zo strany mesta.“
 
Stav vstupnej brány
 
„Neskororenesančný portál je architektonický prvok kaštieľa.  Bol bez údržby tak, ako aj celý kaštieľ. Statika konštrukcie bola narušená. Horný preklad bol vzhľadom na uvoľnenie pilierov v ložiskách ohrozený možným zrútením. Pravý horizontálny článok bol zreteľne vychýlený mimo pôvodnej vodorovnej osi,“ opísal portál tesne pred rekonštrukciou reštaurátor Martin Šmigrovský a dodáva, že až počas demontáže jednotlivých kamenných článkov portálu bol zistený ich skutočný stav, hlavne stav okolitého muriva, kotviacich prvkov a ložnej malty článkov. Na základe týchto skutočností je možné povedať, že portál mal narušenú statiku a stál iba vďaka svojej mohutnosti a mohutnosti muriva kaštieľa.
 
Postup prác a ich ukončenie
 
Začatiu obnovy predchádzalo vypracovanie odbornej reštaurátorskej dokumentácie schválenej Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Posledná klasicistická prestavba dnešného kaštieľa bola realizovaná v prvej polovici 19. storočia. Tá potlačila pôvodný renesančný výraz portálu. Po odstránení vnútorného oblúku bol kvôli problémom so statikou nad portálom neskôr osadený železný nosník. Portál dlhé roky podopierala provizórna drevená konštrukcia.
Prvým krokom súčasnej rekonštrukcie bola demontáž jednotlivých prvkov. Postupne bude nasledovať reštaurátorské ošetrenie kamenných článkov ako čistenie, spevnenie, plastická rekonštrukcia minerálnym kompozitom či cizelovanie. Ďalšie práce budú zahŕňať v nutnej miere aj zhotovenie nových tvarovo-vhodných článkov, montáž, kotvenie a farebnú povrchovú úpravu. Dohľad nad realizáciou obnovy vykonávajú pracovníci KPÚ Trnava. Predpokladaný postup prác predstavuje časový horizont 16 týždňov pri vhodných klimatických podmienkach a za predpokladu nevyskytnutia sa nepredvídaných okolností.
 
Zaujímavé fakty
 
Počas demontáže boli pod úrovňou súčasného chodníka odkryté pôvodné odrazníky portálu.  Ide o funkčný prvok podobných portálov, preto bola ich existencia predpokladaná. „Ich funkciou bolo odrážať kolesá vozov, aby nepoškodzovali portál. Pod odrazníkmi by sa mali ešte nachádzať kamenné konzoly zdvíhacieho mosta cez priekopu pred vstupnou bránou pôvodného vodného hradu. Podobnú analógiu s naším portálom v regióne nájdeme na kaštieli v Šali,“ informovalo OZ Vodný Hrad a ďalej dodáva: „Ďalšia pozoruhodnosť je zachovaný drevený dubový trám z čias výstavby portálu okolo roku 1600. Dlhé roky bol trám skrytý pod omietkou a trstinovou rohožou. Aj jeho ošetrenie bude súčasťou reštaurovania“.
Reštaurátorské práce na portáli seredského kaštieľa odhalili narušenú statiku, vychýlenie a uvoľnenie pilierov