Spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu

Spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V pondelok 1. augusta 2022 si Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pripomenulo Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustu.
 
Podujatia sa zúčastnili významní hostia, medzi nimi napríklad: Ján Hero - splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Viera Leščáková - štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR, Ondrej Dostál - štátny tajomník ministerstva spravodlivosti a Tomáš Čitbaj - riaditeľ sekcie Ochrany základných ľudských práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv. Pozvanie prijal aj Vladimír Špánik, ktorí s rómskymi chlapcami zachránili pred zánikom židovský cintorín vo Vinodole.
 
Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi poznamenal, že pamätným dňom si každoročne pripomíname udalosti z 2. augusta 1944, kedy jednotky SS za zúfalého boja Rómov o to, aby si zachránili holé životy, zlikvidovali celý „cigánsky rodinný tábor“ v Auschwitz-Birkenau. Podľa posledných výskumov mohlo v plynových komorách počas tejto noci zahynúť až 4300 Rómov.
 
Súčasťou spomienkového podujatia bolo otvorenie výstavy pod názvom „Prenasledovanie Rómov počas holokaustu.“  Ako múzeum uvádza výstava je zameraná na perzekučné opatrenia nacistického režimu proti Rómom a Sintom. Približuje genocídu rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz–Birkenau. Nacisti počas nej zavraždili hlavne starých ľudí a matky s deťmi.  Bol to vrchol genocídy menšiny, ktorá bola prenasledovaná a následne likvidovaná na základe svojho biologického pôvodu. V súčasnosti je 2. august Pamätným dňom genocídy Rómov. Múzeum holokaustu v Seredi pri tejto príležitosti od toku 2017 organizuje rôzne podujatia. Súčasná výstava sleduje protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945 vrátane pracovného a neskôr zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom. Podujatie obohatil aj koncert skupiny Sendreiovcov. Zvolený repertoár mnohých dojal k slzám, najmä pieseň Aušvicate hi kher baro, ktorý zaspievala Janka Sendreiová.
 
Vedúci múzea Martin Korčok uviedol: „Bol by som rád, aby sa o genocíde Rómov viac hovorilo, a to nie len v kruhoch odbornej verejnosti, ale aj na školách, rómskych komunitách a v spoločnosti všeobecne. Verím, že týmto spôsobom môžeme zintenzívniť našu rolu v boji proti rasizmu a xenofóbii a zároveň búrať hranice stereotypov.“ Za prácu a aktivity v oblasti spomienky na obete počas holokaustu a boja proti "anticiganizmu" bol vedúci Múzea holokaustu Martin Korčok nominovaný predstaviteľmi "The Committee on the Genocide of Roma" pri Medzinárodnej aliancii na pripomínanie holokaustu (IHRA) za zástupcu IHRA v ADI-ROM v Rade Európy, tj. "Committee of Experts on Roma and Traveller Issues".
 
Spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustuSpomienkové podujatie pri príležitosti Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustuSpomienkové podujatie pri príležitosti Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustuSpomienkové podujatie pri príležitosti Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustuSpomienkové podujatie pri príležitosti Pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustu