Slušní ľudia sú stále medzi nami

Slušní ľudia sú stále medzi nami

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    
Základné pravidlo o spôsobe nakladania s nájdenou vecou  a sankciu za jeho porušenie určuje trestný  zákon v § 236, keď hovorí, že „Kto  si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“ V druhom  odseku uvádza postih v prípade  väčšej škody a možný následok prisvojenia si takejto veci slovami: „Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu,“
Toľko suchá reč paragrafov. Lenže, keď vás nik nevidí, a záujem  privlastniť si niečo, čo vám nepatrí, máte tak trochu v génoch ...
Straty  predmetov menších, či väčších hodnôt neostávajú našťastie vždy trvalé. Aj v Seredi sa nedávno stala mladej slečne, nazvime ju trebárs menom Karin, nemilá vec. Zásnubný prsteň, nie malej hodnoty  stratila pri návšteve jednej reštaurácie. Jej ľútosť nezmiernila ani láskavá reakcia partnera, ktorý stratu prsteňa okomentoval slovami: „Veď je to len vec.“
V tom čase  už  do deja vstúpil  zamestnanec blízkeho zariadenia pri reštaurácii Ľuboš, ktorý o náleze hneď informoval kolegov. A keď sa po krátkom čase  objavila v zariadení aj majiteľka, o chvíľu už mala svoj stratený prsteň v rukách.
Bodku za udalosťou urobil v piatok 29. 7. 2022 primátor mesta, ktorý  aktérov udalosti pozval na spoločné posedenie.
Slušní ľudia sú stále medzi nami