RTV Krea: Sereď vynovila detské ihriská

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď v rámci mesta spravuje 26 detských ihrísk, ktorých kondíciu preveruje ročnou inventúrou a zároveň v teréne dvakrát mesačne. V priebehu tohto roka zrealizovalo obnovy troch z nich.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.