Slávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli

Slávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli

Šport     Iveta Tóthová    
 
Kampaň Do práce na bicykli  je každoročne určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a počas jedného mesiaca dochádzajú do práce na bicykli. Cieľom je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre využívanie cyklodopravy. Tento rok trvala súťaž od 1.júna do 30. júna 2022.  
 
Slávnostné vyhodnotenie
 
Sereď sa do kampane pravidelne zapája od roku 2015. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa tento rok konalo na pôde mestského úradu 27. júla 2022 za účasti Ľubomíra Veselického - zástupcu primátora a Petra Kľučku z Ministerstva dopravy SR. Eva Kavoňová – koordinátorka súťaže v Seredi vo svojom príhovore poďakovala všetkým cyklistom, ktorí sa  do kampane zapojili. „Výsledky boli naozaj veľmi pekné, pretože pravidelne dochádzajú do práce účastníci aj z okolitých miest. Tešíme sa, že bicyklovanie je stále viac atraktívnejšie a ľudí, zapájajúcich sa do kampane je každým rokom viac. Želáme všetkým cyklistom najmä šťastné kilometre bez nehody a veľa zdravia a sily.“
 
Výsledky v rámci Slovenska
 
► Zapojených samospráv: 105
► Registrovaných zamestnávateľov:  1 322
► Registrovaných tímov: 4 021  ( v roku 2021 – 3 448, v roku 2020 - 2 553 , v roku 2019 – 3 779, v roku 2018 -  3 332, v roku 2017 - 2 565)
► Registrovaných účastníkov: 13 551  (v roku 2021 – 11 358, v roku 2020 - 8 392, v roku 2019 - 12 687 , v roku 2018 -  11 061,  v roku 2017 – 8 532)
► Celkovo na bicykli odjazdených  1 868 775,18  km - z toho na jedného účastníka pripadá   137,91 km
► Ušetrené CO2:   551 318,27 kg
► Počet jázd: 254 138
 
Celkové poradie na Slovensku zo všetkých miest:
 
1.miesto – Martin
2.miesto – Hlohovec
3.miesto – Liptovský Mikuláš
Sereď bola celkovo na 14. mieste.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu tímov:
 
1. miesto – Bratislava - 777
2. miesto – Žilina         - 258
3. miesto - Martin         - 240
Sereď sa umiestnila na 25. mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu účastníkov:
 
1. miesto – Bratislava – 2 626
2. miesto – Žilina          - 906
3. miesto - Martin          - 817
Sereď získala 22. miesto z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu jázd:
 
1. miesto – Bratislava – 37 711
2. miesto – Martin        - 19 587
3. miesto - Žilina           - 13 693
Sereď získala 20.  miesto z celkového počtu zapojených samospráv s počtom jázd 3 148.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu najazdených km:
 
1. miesto – Bratislava – 368 309,14 km
2. miesto – Martin        - 125 815,50 km
3. miesto -  Žilina           - 111 595,81 km
Sereď sa umiestnila na 22. mieste s počtom km 3 148.
 
Poradie na Slovensku po rozrátaní najazdených km na obyvateľa:
 
1. miesto – Vysoké Tatry- 3,62 km
2. miesto – Nové mesto nad V. – 3,02 km
3. miesto  - Jaslovské Bohunice – 2,58 km
 
Výsledky v rámci mesta Sereď
 
V našom meste sa súťaže zúčastnilo 35 tímov zostavených z 13 firiem a organizácií: Mesto Sereď, I.D.C. Holding a.s., ALFUN sk, Špeciálna ZŠ, Ouehenberrger Logistics SVK a.s., Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, LLARIK s.r.o., NMH s.r.o., Naša domová správa s.r.o., ERIKSOFT s.r.o., Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď,  Počet zapojených súťažiacich bolo 129, ktorí spolu najazdili 18 528,26 km a ušetrili 4 674,67 kg CO2.  Súťaž sa vyhodnocovala v šiestich kategóriách:
 
I. kategória  NAJVÄČŠÍ POČET KILOMETROV – TÍM:
 
1.miesto: Kasztany stalowe  - 2 030,61 km  (spolu 71 jázd)  - zamestnávateľ NMH s.r.o.
2.miesto: PREFÁCI – 1 431,88 km (spolu 84 jázd)  - zamestnávateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
3.miesto: CONTROLING ON THE BIKE – 1 045,61 km  (spolu 60 jázd) - zamestnávateľ I.D.C. Holding, a.s.
 
II. kategória  VEDÚCI JEDNOTLIVCI PODĽA POČTU KM:
 
1.miesto:  Martin (Kasztany stalowe) 1 187,80 km (34 jázd)                                 
2.miesto: Adriana ( Controling on the bike) – 862 km (40jázd)
3.miesto: Ján  (Bobríci) – 657,16  km – 28 jázd
 
III. kategória NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD – TÍM:
 
1. miesto: 184  jázd - Špeckatím (Špeciálna ZŠ)
2. miesto: 172 jázd -  BLESKOVKY  (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď )
3. miesto: 160 jázd -  Šintavské strely  ( I.D.C. Holding a.s.)
 
IV. kategória NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD – JEDNOTLIVEC:
 
1. miesto: 48 jázd –Tibor (DAMATI) a Mária (Špeckatím) 
2. miesto: 46 jázd : Jana (Špeckatím), Mariana (Špeckatím) a Miroslav (Šintavské strely)
3. miesto: 44 jázd : Alena Špeckatím), Martinka (Šintavské strely), Klaudia (Horalky), Jana (Bleskovky), Marta (Bleskovky), Miroslava (Horalečky), Mária (Horalečky), Veronika (lolačky), Zuzana (lolačky)
 
V. kategória  SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM POČTOM REGISTROVANÝCH TÍMOV A ÚČASTNÍKOV:
 
1. miesto: I.D.C. Holding, a.s.,  ktorá mala v súťaži zapojených  17  tímov a 62 súťažiacich.
2. miesto: ALFUN SK s.r.o., ktorá mala v súťaži registrované 4 tímy.
3. miesto:  tu sa umiestnili spoločnosti, ktorí mali zapojené po dva tímy: Quehenberger Logistics SVK a.s., Mesto Sereď,  Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o.
 
VI. kategória 50 € POUKÁŽKA
 
Zo všetkých, ktorí splnili podmienku a odjazdili 2/3 všetkých jázd, t.j.  29 jázd, alebo najazdili minimálne 500 km  (spolu  splnilo túto podmienku 58 súťažiacich cyklistov) viceprimátor Veselický vylosoval výhercu 50 € poukážky pána Rastislava.
Slávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykliSlávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli