RTV Krea: Sídlisko D. Štúra I. zregenerovali z mimorozpočtových zdrojov

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Niektoré sídliská v Seredi majú už svoje najlepšie časy za sebou. Mesto sa preto zapojilo do viacerých grantových výziev a vďaka nim sa obyvatelia tešia z revitalizácie prvého vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra I.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.