RTV Krea: Na Garbiarskej ulici vynovili basketbalové ihrisko

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ihrisko na Garbiarskej ulici v Seredi prešlo rekonštrukciou a na novom povrchu si môžu zašportovať všetky vekové kategórie. Mesto má preň využitie aj v zime.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.