V rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označenia

V rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označenia

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Projekt zaPOIsa je platforma určená na integráciu aktivít jednotlivcov alebo skupiny obyvateľov do regiónu, za účelom podporiť svoje mesto či obec a tak prispieť k jeho atraktivite a konkurencieschopnosti. Zapojiť sa môže každý, kto chce zlepšiť kvalitu svojho prostredia a svojím konaním motivovať a inšpirovať ďalších.
 
Združenie v sobotu 23. júla zorganizovalo podujatie pod názvom Tour de Trabant, ktorého cieľom bola podpora digitalizácie regiónu. Štart bol v Seredi na Námestí slobody, odkiaľ trasa viedla cez obce  a mestá s cieľom v Eko Parku Piešťany.
 
 
Martin Červenka ( starosta obce Ratkovce ) odovzdal zástupcovi primátora Ľubomírovi Veselickému päť POI označení, ktoré budú nainštalované na vybraných lokalitách Serede: MÚZEUM HOLOKAUSTU, MESTSKÉ MÚZEUM, MESTSKÝ AMFITEÁTER, CAMPING a MESTSKÉ TRHOVISKO.  Pomocou „bodov záujmu“  sa zvyšuje  povedomie o meste v internetovom prostredí cez aplikáciu GO SLOVAKIA.  Päť lokalít, ktoré platforma zaPOIsa vybrala sú už na webovej stránke goslovakia.sk. zaregistrované. POI označenia obsahujú QR kódy, ktoré po zosnímaní poskytnú návštevníkom informácie o danej lokalite.  
 
GoSlovakia je inovatívny webový portál pre podporu verejno-súkromného partnerstva, ktorý návštevníkovi ponúkne interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne s previazaním na spomínané body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.
 
Podujatie prišiel na Námestie slobody podporiť poslanec MsZ Tomáš Karmažín, starosta obce  Pusté Sady Tomáš Nemeček ako aj verejnosť, ktorá si vystavené trabanty mohla prezrieť. Niektorí si na malom autíčku dopriali aj jazdu okolo námestia. 
 
V rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označeniaV rámci podujatia Tour de Trabant boli mestu odovzdané POI označenia