Pozvánka na akciu združenia zaPOIsa.sk

Pozvánka na akciu združenia zaPOIsa.sk

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
zaPOIsa.sk je iniciatíva na podporu spolupráce a dobrovoľníctva, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto chce prispieť k zlepšeniu kvality svojho prostredia a svojím konaním motivovať a inšpirovať ďalších.

Iniciatíva prináša niekoľko tém, ktoré sa však podľa záujmu môžu meniť a dopĺňať. Vyberte si tú svoju. Zapojiť sa môžu organizácie aj jednotlivci. Každý iným spôsobom.

Organizácie si môžu vybrať sadu nástrojov na propagáciu svojich aktivít. Na webe zapoisa.sk si môžu vybrať z pripravených šablón, vyplniť údaje a „obliecť“ svoje podujatie alebo aktivitu do dizajnu zaPOIsa.sk.

Jednotlivci môžu využiť zaujímavý merch, zúčastniť sa podujatí ako dobrovoľníci, či sami navrhnúť svoje podujatie, ktoré im pomôžeme zorganizovať.
Ktoré oblasti sú naše „pastviny“?
Digitalizácia – vytváranie bodov záujmu (POI) dostupných online aj reálne, - Popularizácia regionálnych výrobcov a výrobkov, - Chytré dáta
Životné prostredie – stromy a zeleň pre včely, - čistejší región, mesto, obec, - triedime a recyklujeme
Vzdelávanie – Digitálna vedomostná hra v území – spoznaj svoj región, mesto, obec – Voda je život (aktivita pre školy) – Máš vedieť...
Podujatia – Spoznávame na kolesách, -  zaPOIsa.sk (animačná podpora podujatí“, Objavujeme poklady priamo „pod nosom“
Kreaivita – Talenty medzi nami, - Kto to vyrobil alebo urobil? –(rôzne výstavy) – Tak toto je chytré (SMART riešenia)
Spoločenská zodpovednosť – E-schop – výrobky regionálnych producentov, ZUŠ-iek, DSS, - Handicapovaní, - Sociálne slabšie skupiny
 
Združenie uskutoční v sobotu 23. 7.2022 o 10:00 hod. prezentáciu Tour de Trabant Sereď – Hlohovec – Eko Park Piešťany
v rekonštruovanom parku pri Retro Cafe.
Cieľ akcie – Podpora digitalizácie regiónu.
                                                                                  
Pozvánka na akciu združenia zaPOIsa.sk