Skončil ďalší ročník projektu Do práce na bicykli

Skončil ďalší ročník projektu Do práce na bicykli

Šport     Iveta Tóthová    
 
Kampaň Do práce na bicykli bola tento rok spustená 1. júna 2022. Súťaž je každoročne určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a počas jedného mesiaca dochádzajú do práce na bicykli.
 
Cieľ projektu
 
Do práce na bicykli je celonárodná súťaž, ktorej cieľom je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby použili na dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.
 
Najúspešnejší ročník
 
Deviaty ročník kampane môžeme označiť za doteraz najúspešnejší, keďže prekonal všetky doterajšie rekordy. Napríklad počet samospráv sa tento rok do kampane prihlásil až 105.  Od roku 2015 sa kampane pravidelne zúčastňuje aj Sereď. Koordinátorkou súťaže bola aj tento rok Eva Kavoňová. Kým v prvom ročníku sa zapojilo iba 5 tímov z nášho mesta, v roku 2016 to už bolo 14 tímov a každým rokom sa ich počet zvyšuje. V roku 2021 ich bolo 29 , no a v tomto roku sa zaregistrovalo 35 tímov so 129 účastníkmi.
 
Výsledky
 
Súťaž bola ukončená 30. júna 2022. Organizátori pri jej vyhodnotení prihliadali na celkový počet súťažiacich, počet najazdených kilometrov na bicykli, počet jázd na bicykli a počet súťažiacich. Všetko prepočítané na počet obyvateľov mesta. Tento rok sa víťazom súťaže o najaktívnejšiu samosprávu stalo mesto Martin, na poslednom mieste sa umiestnil Svidník. Zo 105 zaregistrovaných samospráv z celého Slovenska sa do práce bicyklom prepravovalo 4 021 tímov s 13 551 účastníkmi a vykonali spolu 254 138 jázd s celkom 1 868 775,18 km. Na jedného účasníka je to 137,91 km
 
Umiestnenie tímov zo Serede
 
Súťažiaci zo Serede sa umiestnili na 14. mieste.  Celkom vykonali 3 148 jázd, počas ktorých najazdili spolu 18 528,26 km, čo na jedného účastníka činí 143,63 km.
 
Najviac najazdených km mali družstvá:
1. Kasztany stalowe - 2 030,61km
2. PREFÁCI - 1 431,88 km
3. Controlling on the bike - 1 045,61 km
 
Najviac absolvovaných jázd mali družstvá:
1. Špeckatím - 184
2. Bleskovky - 172
3. Šintavské strely - 160
 
 
 
 
Skončil ďalší ročník projektu Do práce na bicykliSkončil ďalší ročník projektu Do práce na bicykli